Mesto Snina

Útvar prednostu

Mgr. Katarína Regulová

Mgr. Katarína Regulová
vedúca útvaru

tel.: +421 57 756 18 60
mobil: +421 918 916 188
e-mail: katarina.regulova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.26

Ľubica Lattová

Ľubica Lattová
matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: lubica.lattova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 2.04

Bc. Alena Pitlaničová

Bc. Alena Pitlaničová
matrikárka


tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 2.04

Vladimíra Macanová

Vladimíra Macanová
referentka evidencie obyvateľstva a budov


tel.: +421 57 756 18 61
e-mail: vladimira.macanova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 2.04

Mgr. Monika Šebáková

Mgr. Monika Šebáková
referentka

tel: +421 57 756 18 21
e-mail.: podatelna@snina.sk
               monika.sebakova@snina.sk
Kancelária: prízemie, Kancelária prvého kontaktu, č. dv. 1.3

Štefánia Polačková

Štefánia Gumenická
referentka


tel.: +421 57 756 18 21
e-mail: stefania.gumenicka@snina.sk
Kancelária: prízemie, Kancelária prvého kontaktu, č. dv. 1.3

Mgr. Miroslav Hrivňak

Mgr. Miroslav Hrivňak
referent - krízové riadenie

tel.: +421 57 756 18 68
mobil: +421 905 471 900
e-mail: miroslav.hrivnak@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.27

Monika Paľovčíková

Monika Paľovčíková
referentka

tel.: +421 57 756 18 62
mobil: +421 905 690 037
e-mail: monika.palovcikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.10

Ing. Pavol Marinič

Ing. Pavol Marinič
referent


mobil: +421 907 254 633
e-mail: pavol.marinic@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.29

 

Mgr. Martina Rosičová
referentka - informatik

tel.: +421 57 756 18 66
mobil: +421 905 346 065
e-mail: martina.rosicova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.24

Ing. Miriama Legemzová

Ing. Miriama Legemzová
referentka - kybernetická bezpečnosť

tel.: +421 57 756 18 66
mobil: +421 905 346 065
e-mail: miriama.legemzova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.24

Ladislav Csehely

Ladislav Csehely
referent - informatik

tel.: +421 57 756 18 66
mobil: +421 905 346 065
e-mail: ladislav.csehely@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.24

Daniel Galanda

Daniel Galanda
referent - informatik

tel.: +421 57 756 18 66
mobil: +421 905 346 065
e-mail: daniel.galanda@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.24

 

Rudolf Vielkievič
údržbár, vodič

tel.: +421 57 756 18 68
mobil: +421 905 785 418
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.27

Ľubica Gribaničová

Ľubica Gribaničová
organizátorka aktivačných činností


mobil: +421 917 949 745
e-mail: lubica.gribanicova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.15

Michaela Barnová

Michaela Barnová
organizátorka aktivačných činností


mobil: +421 917 949 745
e-mail: michaela.barnova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.15

 

Mgr. Ján Bocan
organizátor aktivačných činností

e-mail: jan.bocan@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.15

Rudolf Telvák

Rudolf Telvák
organizátor menších obecných služieb


mobil: +421 907 252 781
e-mail: rudolf.telvak@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.15

  Valéria Maškulíková
upratovačka
  Renáta Nevolníková
upratovačka
  Lucia Kavčáková
upratovačka
Športová hala

Martina Avuková
upratovačka

Žaneta Grundzová
pokladníčka, upratovačka

Blažena Matúsová
pokladníčka, upratovačka

RO – Rybníky

Milan Barilik
vedúci prevádzok RO – rybníky, ŠH, FŠ
e-mail: milan.barilik@snina.sk
mobil: 0917 946 354

Miroslav Ihnát
prevádzkový pracovník ŠH, RO – rybníky

Ján Mochnáč
záhradník v RO – rybníky

Futbalový štadión

Pavol Diňa
prevádzkový pracovník, údržbár

František Hanc
prevádzkový pracovník, údržbár

Mgr. René Kočan
prevádzkový pracovník, údržbár