Mesto Snina

Útvar prednostu

JUDr. Dávid Fedorko
JUDr. Dávid Fedorko
prednosta MsÚ

tel.: 057/ 756 18 16
mobil: +421 918 695 149
e-mail: david.fedorko@snina.sk
Kancelária:  3. poschodie, č. dv. 33


Mgr. Miroslav Hrivňak
Mgr. Miroslav Hrivňak
- referent 

tel.: +421 57 756 18 68
mobil: +421 905 471 900
e-mail: miroslav.hrivnak@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 32


Anna Karľová
Anna Karľová
- referentka KPK

tel.: +421 57 756 18 21
e-mail: podatelna@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu


Bc. Monika Šebáková
Bc. Monika Šebáková
- referentka KPK

tel: +421 57 756 18 21
e-mail.: podatelna@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu


Monika Paľovčíková
Monika Paľovčíková
- zapisovateľka MsR a MsZ

tel.: +421 57 756 18 62
e-mail: monika.palovcikova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 32