Mesto Snina
Snina

Centrá voľného času

 

Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 
Centrum voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina

Riaditeľ: Mgr. Michal Juško
Tel.: +421 57 762 24 18
Fax: +421 57 762 24 18
Mobil: +421 944 422 460,
e-mail: cvcsnina@centrum.sk
web: www.cvcsnina.sk/

 


 
Centrá voľného času v inej zriaďovateľskej pôsobnosti
 
Cirkevné CVČ, Námestie Jána Pavla II. 2059, Snina

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28
Riaditeľka: Mgr. Iveta Haburajová
Tel.: +421 57 762 15 55,
e-mail: ccvc@cirkcvcsn.edu.sk
web: www.ccvc.sk

 

Súkromné CVČ Mariána Lojana, Strojárska 2061/96, Snina

Zriaďovateľ: Marián Lojan
Mobil: +421 905 286 237,
e-mail: lojan.m@zoznam.sk
web: www.marianlojan.sk