Menu
Mesto Snina

Centrá voľného času

 

Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 
Centrum voľného času, 1. mája 2533/12, Snina

Riaditeľ: Mgr. Michal Juško
Tel.: +421 57 370 02 12
e-mail: cvcsnina@centrum.sk
web: www.cvcsnina.sk

 


Centrá voľného času v inej zriaďovateľskej pôsobnosti
 
Cirkevné CVČ, Námestie Jána Pavla II. 2059, Snina

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28
Riaditeľka: Mgr. Iveta Haburajová
Tel.: +421 57 762 15 55
e-mail: ccvc@cirkcvcsn.edu.sk
web: www.ccvc.sk

 

Súkromné CVČ Mariána Lojana, Strojárska 2061/96, Snina

Zriaďovateľ: Marián Lojan
Mobil: +421 905 286 237,
e-mail: lojan.m@zoznam.sk
web: www.marianlojan.sk