Menu
Mesto Snina

Prícestné kríže, tzv. božie muky

 

Prícestné kríže, ktoré sú symbolom náboženskej viery v krajine, materiálnym vyjadrením emócii a duchovného života, sa v minulosti zvykli stavať pri cestách na kraji obce. Slúžili ako modlitebné miesta pri vchádzaní, alebo vychádzaní z obce. Rozmach výstavby v minulosti je dôvodom, že všetky kríže sú dnes situované v zastavanom prostredí.

a) prícestný kríž pri rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža (1839)

Foto_Prícestný_kríž_a)_001     Foto_Prícestný_kríž_a)_002

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 1/1
Adresa: Námestie Jána Pavla II.

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Pravdepodobne najstarší prícestný kríž v Snine z roku 1839. Podstavec aj kríž sú zhotovené z pieskovca, korpus je liatinový. Na podstavci je viditeľne zachovaný text „ERECTA ANO DOMINI 1839“. Odborné reštaurovanie kríža bolo uskutočnené v roku 2010.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012

 

b) prícestný kríž na starom cintoríne

Foto_Prícestný_kríž_b)_001

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 1934
Adresa: Ulica Švermova (starý cintorín, miestna časť Tabla)

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Pravdepodobne druhý najstarší prícestný kríž v Snine. Podstavec aj kríž sú zhotovené z pieskovca, korpus je liatinový. Na podstavci je uvedený ťažko čitateľný text v latinskom jazyku. Reštaurovanie kríža nebolo v minulosti uskutočnené profesionálne, čo je jednou z príčin jeho zlého technického stavu.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012

 

c) prícestný kríž na ulici Kpt. Nálepku

Foto_Prícestný_kríž_c)_001     Foto_Prícestný_kríž_c)_002

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 2595/123
Adresa: Ulica Kpt. Nálepku

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Prícestný kríž z pieskovca umiestnený popri niekdajšej hlavnej prístupovej ceste z Belej nad Cirochou do kaštieľa v Snine. Z archívov nie je známy rok jeho osadenia. Na podstavci neostali zachované žiadne informácie, ktoré boli pravdepodobne zatreté v rámci povrchových úprav kríža uskutočnených v minulosti. Korpus je liatinový.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012

 

d) prícestný kríž na ulici Strojárskej

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 519/1
Adresa: Ulica Strojárska

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:

Prícestný kríž z pieskovca umiestnený popri jednej z hlavných komunikácií v Snine. Z archívov nie je známy rok jeho osadenia. Na podstavci je uvedený ťažko čitateľný text. Reštaurovanie kríža nebolo v minulosti uskutočnené profesionálne, čo je jednou z príčin jeho zlého technického stavu. Korpus je liatinový.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012

     

e) prícestný kríž na križovatke ulíc Hámorská a Sládkovičova

Foto_Prícestný_kríž_e)_001     Foto_Prícestný_kríž_e)_002

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 2550
Adresa: Ulica Sládkovičova

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:

Prícestný kríž z pieskovca umiestnený popri niekdajšej hlavnej prístupovej ceste zo Sniny do Zemplínskych Hámrov. Z archívov nie je známy rok jeho osadenia. Na podstavci neostali zachované žiadne informácie, ktoré boli pravdepodobne zatreté v rámci povrchových úprav kríža uskutočnených v minulosti. Korpus je maľovaný na plechu.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012

 

f) prícestný kríž na ulici Pčolinskej

Foto_Prícestný_kríž_f)_001

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 2153/1
Adresa: Ulica Pčolinská

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Novodobý žulový kríž na pôvodnom pieskovcovom podstavci umiestnený popri jednej z hlavných komunikácií v Snine. Z archívov nie je známy rok jeho osadenia. Po havárii auta, ktoré kríž v minulosti zničilo, bol pôvodný kríž z pieskovca nahradený novým žulovým krížom. Pôvodný ostal len podstavec, na ktorom však neostali zachované žiadne informácie, ktoré boli pravdepodobne zatreté v rámci povrchových úprav kríža. Korpus je liatinový.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012  zo dňa 05. 11. 2012

 

g) dva prícestné kríže pri pravoslávnom chráme (1905, 1911)

Foto_Prícestný_kríž_g)_001     Foto_Prícestný_kríž_g)_002    Foto_Prícestný_kríž_g)_003     Foto_Prícestný_kríž_g)_004     Foto_Prícestný_kríž_g)_005

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 3610/2, 3610/3
Adresa: Ulica Sládkovičova

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Prícestné kríže z bieleho mramoru z roku 1905 a 1911 umiestnené v blízkosti pravoslávneho chrámu Isusa Christa v miestnej časti Brehy. Na podstavcoch oboch chrámov sa nachádzajú texty v rusínskom jazyku. Korpusy na oboch krížoch sú maľované na plechu.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012   

   

h) prícestný kríž na ul. Jesenského (1931)

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 7060/1
Adresa: Ulica Jesenského

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Novodobý žulový kríž na žulovom podstavci s liatinovým korpusom, umiestnený popri hlavnej komunikácii zo Sniny na obec Pichné. Kríž bol v tejto lokalite osadený v roku 1931, neskôr bol presunutý o pár metrov kvôli stavbe rodinného domu na svoje súčasné miesto.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012

 

i) prícestný kríž na ul. Jesenského (1993)

Foto_Prícestný_kríž_i)_001     Foto_Prícestný_kríž_i)_002

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 7574
Adresa: Ulica Jesenského

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Novodobý žulový kríž na žulovom podstavci s liatinovým korpusom, umiestnený popri hlavnej komunikácii zo Sniny na obec Pichné. Na podstavci je umiestnená mramorová doska s textom „Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby nik kto v neho verí nezahynul ale mal život večný. Na slávu božiu venuje A. Čuchranová 1. júna 1993“.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012  zo dňa 05. 11. 2012