Menu
Mesto Snina

Rok 2023 - NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”)- aktivita KC/NDC/NSSDR

Feú

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”) je realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR ("IMLPEA"), financovaný v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko.


Kód ITMS+: 401405DNJ6

Zmluva o spolupráci č. N20231017007 (N20231017007 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)
 

Začiatok realizácie aktivít:   08/2023

Koniec realizácie aktivít:      07/2026


Projekt zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.


Financovanie:


IMPLEA bude mestu Snina po splnení podmienok Zmluvy o spolupráci poskytovať finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov na výkon oprávnených zamestnancov a náklady na zostávajúce oprávnené výdavky vo výške 17,00 % zo sumy schválených oprávnených jednotkových nákladov.

 

Počet podporených miest:  3 

- 1 odborný manažér NSSDR,

-1 odborný pracovník NSSDR,

-1 pracovník NSSDR.
 

Nízkoprahové centrum pre deti a rodinu

Adresa: Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

 

Prevádzková doba NSSDR:

Pondelok:

7.30 – 15.30 hod.

Utorok:

7.30 – 15.30 hod.

Streda:

7.30 – 15.30 hod.

Štvrtok:

7.30 – 15.30 hod.

Piatok:

7.30 – 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka : 11.30 – 12.00 hod

PhDr. Ivana Lechanová

PhDr. Ivana Lechanová
odborný manažér NSSDR

mobil: +421 917 598 772
e-mail: ivana.lechanova(at)snina.sk
Kancelária: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu,
MŠ Budovateľská 2205/12, 069 01  Snina  

Mgr. Nataša Čopíková, PhD. Mgr. Nataša Čopíková, PhD.
odborná pracovníčka NSSDR
Dana Telváková Dana Telváková
pracovníčka NSSDR


Spolu pre komunity