Menu
Mesto Snina

Prepravná služba Mesta Snina

Prepravná služba Mesta Snina 1

Prepravná služba je poskytovaná terénnou formou v pracovných dňoch, v čase od 7:00 h do 15:00 h.

Kto môže využívať prepravné služby?

  • Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
  • Fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie na základe potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Úhrada za poskytovanú službu:

  • V rámci územia mesta Snina 1,50 EUR/osoba.
  • Cieľ jazdy mimo mesta Snina sa určuje ako súčin počtu km a sumy 0,60 EUR/km.
  • Fyzická osoba, ktorej je na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytovaná ambulantná sociálna služba v dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina platí za prepravu do a z denného stacionára 0,50 EUR/deň.

Objednávky na prepravnú službu nahlasuje fyzická osoba najmenej 24 h vopred osobne alebo na tel. č. 0905 899 519.

Dátum vloženia: 17. 4. 2024 15:19
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 4. 2024 15:21
Autor: Mgr. Michaela Šalachová