Menu
Mesto Snina

Denné centrum

 

V dennom centre (bývalý klub dôchodcov) sa v zmysle § 56 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. 

V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť prostredníctvom realizácie:  

-          podujatí, prednášok, školení, besied, diskusií, 

-     spoločenských, kultúrnych a iných akcii (napr. zájazdy, vychádzky, tanečné zábavy,    návštevy divadelných a filmových predstavení), 

-         záujmovú, spoločenskú, kultúrnu a kreatívnu činnosť a iné aktivity 

Denné centrum je vyhľadávaným miestom kultúrno-spoločenského života seniorov

Mesto Snina má zaregistrované: 

KDE VYBAVÍTE

1. Denné centrum ul. 1. mája 2533/12, 069 01 Snina 
PO: 10:00 - 16:00 

UT: SZZP 
ST:12:00 - 16:00
ŠT: SZZP 
Pia:12:00 - 16:00  

2. Denné centrum ul. Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina 
UT: 12:00 - 17:00 
ŠT: 12:00 - 17:00 


KEDY VYBAVÍTE

Pondelok: 10:00 – 16.00 hod.
Utorok: SZZP
Streda: 12:00 – 16.00 hod.
Štvrtok: SZZP
Piatok: 12:00 – 16.00 hod.