Mesto Snina

Denné centrum

 

V dennom centre (bývalý klub dôchodcov) sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. Poskytuje sa im najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.

Denné centrum sídli v priestoroch Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine. Je vyhľadávaným miestom kultúrno-spoločenského života seniorov. Aktivity centra spočívajú v klubovej činnosti, v organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí nadväzujúcich na aktuálne obdobie roka alebo sviatky, v organizovaní zájazdov (tuzemské aj zahraničné) a v organizovaní prednášok a besied na rôzne témy.

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: Denné centrum, Strojárska 2061/96, 069 01 Snina
 

 

KEDY VYBAVÍTE

Pondelok: 12:00 – 16.30 hod.
Utorok: 12:00 – 16.30 hod.
Streda: 12:00 – 16.30 hod.
Štvrtok: 12:00 – 16.30 hod.
Piatok: 12:00 – 16.30 hod.