Menu
Mesto Snina

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa

 

Za účelom hmotnej podpory na zabezpečenie nevyhnutných potrieb dieťaťa a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností, mesto Snina poskytuje jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa za nasledujúcich podmienok:

  • narodenie dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní,
  • trvalý pobyt dieťaťa na území mesta Snina,
  • trvalý pobyt oboch rodičov na území mesta Snina, pričom aspoň u jedného z rodičov musí tento trvalý pobyt trvať minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa alebo pri ovdovelých matkách, osamelých matkách, ovdovelých otcoch trvalý pobyt na území mesta Snina minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa,
  • dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov,
  • aspoň jeden z rodičov je v pracovnom pomere, resp. je samostatne zárobkovo činnou osobou alebo je študentom dennej formy štúdia alebo sú obidvaja nezamestnaní, ale aspoň jeden z rodičov bol počas 24 mesiacov pred narodením dieťaťa zamestnaný v celkovom súhrne minimálne 12 mesiacov, pričom za splnenie tejto podmienky sa považuje aj výkon samostatne zárobkovej činnosti alebo denná forma štúdia,
  • alebo jeden z rodičov je invalidným dôchodcom,
  • ani jeden z rodičov nemá záväzky po lehote ich splatnosti voči mestu Snina.

Výška poskytovaného jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa je:

  • pri prvom dieťati v sume 250,- €,
  • pri druhom dieťati v sume 350,- €,
  • pri treťom a ďalšom dieťati v sume 500,- €.

Postup a podmienky poskytnutia jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 159/2020.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

VZN č. 159/2020

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.19

Mgr. Martina Alušíková
Mgr. Martina Alušíková
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: martina.alusikova(at)snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.19

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2