Mesto Snina

Oddelenie správy majetku a služieb

 

JUDr. Adriána Karľová
JUDr. Adriána Karľová
- vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 50
mobil: +421 907 862 704
e-mail: adriana.karlova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 37


Ing. Mária Bandžáková
Ing. Mária Bandžáková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 52
mobil: +421 905 471 899
e-mail: maria.bandzakova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 34


Ing. Iveta Chomaničová
Ing. Iveta Chomaničová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 52
mobil: +421 905 471 899
e-mail: iveta.chomanicova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 34


Ing. Mária Cúrová
Ing. Mária Cúrová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 51
mobil: +421 905 592 386
e-mail: maria.curova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie č. dv. 36


Mgr. Martin Biľo
Mgr. Martin Biľo
referent

tel.: +421 57 756 18 51
e-mail: martin.bilo@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie č. dv. 36


Mgr. Miroslav Hrivňak
Mgr. Miroslav Hrivňak
- referent 

tel.: +421 57 756 18 68
mobil: +421 905 471 900
e-mail: miroslav.hrivnak@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 32


Daniel Galanda
Daniel Galanda
- informatik

mobil: +421 905 346 065
e-mail: daniel.galanda@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 35


Rudolf Vielkievič
- vodič

tel.: +421 57 756 18 51
mobil: +421 905 785 418
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 36


Ľubica Gribaničová
- koordinátorka aktivačných činností

mobil: +421 917 949 745Michaela Barnová
- organizátorka aktivačných činností

mobil: +421 917 949 745
e-mail: michaela.barnova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 39BRudolf Telvák
údržbár, organizátor menších obecných služieb

mobil: +421 917 949 745


Eva Bombarová - upratovačka
Valéria Maškulíková - upratovačka
Renáta Nevolníková - upratovačka