Mesto Snina

Oddelenie správy majetku a služieb

JUDr. Adriána Karľová

JUDr. Adriána Karľová
vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 50
mobil: +421 907 862 704
e-mail: adriana.karlova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 37

Ing. Mária Bandžáková Ing. Mária Bandžáková
referentka - prevod majetku

tel.: +421 57 756 18 52
mobil: +421 905 471 899
e-mail: maria.bandzakova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 34
Ing. Iveta Chomaničová Ing. Iveta Chomaničová
referentka - prenájom majetku

tel.: +421 57 756 18 52
mobil: +421 905 471 899
e-mail: iveta.chomanicova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 34
Ing. Mária Cúrová Ing. Mária Cúrová
referentka - prenájom mestských bytov

tel.: +421 57 756 18 51
mobil: +421 905 592 386
e-mail: maria.curova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie č. dv. 36
Mgr. Martin Biľo

Mgr. Martin Biľo
referent - prevod majetku

tel.: +421 57 756 18 51
e-mail: martin.bilo@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie č. dv. 36

Mgr. Miroslav Hrivňak Mgr. Miroslav Hrivňak
referent - krízové riadenie

tel.: +421 57 756 18 68
mobil: +421 905 471 900
e-mail: miroslav.hrivnak@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 32
Daniel Galanda Daniel Galanda
referent - informatik

mobil: +421 905 346 065
e-mail: daniel.galanda@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 35
  Mgr. Martina Rosičová
referentka - informatik

mobil: +421 905 346 065
e-mail: martina.rosicova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 35
Ing. Miriama Legemzová Ing. Miriama Legemzová
referentka - kybernetická bezpečnosť

mobil: +421 905 346 065
e-mail: miriama.legemzova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 35
Peter Krajník

Peter Krajník 
referent - správca budov, údržba

tel.: +421 57 756 18 68
e-mail: peter.krajnik@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 32

 

Rudolf Vielkievič
vodič

tel.: +421 57 756 18 51
mobil: +421 905 785 418
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 36

Ľubica Gribaničová Ľubica Gribaničová
organizátorka aktivačných činností

mobil: +421 917 949 745
Michaela Barnová Michaela Barnová
organizátorka aktivačných činností

mobil: +421 917 949 745
e-mail: michaela.barnova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 39B
Rudolf Telvák Rudolf Telvák
organizátor menších obecných služieb

mobil: +421 907 252 781
Valéria Maškulíková - upratovačka
Renáta Nevolníková - upratovačka
Lucia Kavčáková - upratovačka