Mesto Snina
Snina

Oddelenie správy majetku a služieb

 

JUDr. Adriána Karľová
JUDr. Adriána Karľová
- vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 51
mobil: +421 907 862 704
e-mail: adriana.karlova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 36


Ing. Mária Bandžáková
Ing. Mária Bandžáková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 52
mobil: +421 905 471 899
e-mail: maria.bandzakova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 39


Ing. Iveta Chomaničová
Ing. Iveta Chomaničová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 52
mobil: +421 905 471 899
e-mail: iveta.chomanicova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 39


Ing. Mária Cúrová
Ing. Mária Cúrová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 50
mobil: +421 905 592 386
e-mail: maria.curova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie č. dv. 37


Ing. Pavol Marinič
Ing. Pavol Marinič
- referent

tel.: +421 57 756 18 50
mobil: +421 905 592 386
e-mail: pavol.marinic@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 37


Aktivačná činnosť

- Ľubica Gribaničová
- Michaela Barnová


Menšie obecné služby
- Radovan Telvák


Eva Bombarová - upratovačka
Mária Ďuriková - upratovačka
Valéria Maškulíková - upratovačka
Renáta Nevolníková - upratovačka