Menu
Mesto Snina

Oddelenie správy majetku a služieb

 

JUDr. Adriána Karľová
vedúca oddelenia (toho času MD)

tel.: +421 57 756 18 50
e-mail: adriana.karlova(at)snina.sk
Kancelária: 4. NP, č. dv. 4.22

Mgr. Martin Biľo

Mgr. Martin Biľo
poverený zastupovaním vedúcej oddelenia

tel.: +421 57 756 18 50
mobil: +421 907 862 704
e-mail: martin.bilo(at)snina.sk
Kancelária: 4. NP, č. dv. 4.22

Ing. Mária Bandžáková

Ing. Mária Bandžáková
referentka

tel.: +421 57 756 18 52
mobil: +421 905 471 899
e-mail: maria.bandzakova(at)snina.sk
Kancelária: 4. NP, č. dv. 4.25

Ing. Iveta Chomaničová

Ing. Iveta Chomaničová
referentka

tel.: +421 57 756 18 52
mobil: +421 905 471 899
e-mail: iveta.chomanicova(at)snina.sk
Kancelária: 4. NP, č. dv. 4.25

Ing. Mária Cúrová

Ing. Mária Cúrová
referentka

tel.: +421 57 756 18 51
mobil: +421 905 592 386
e-mail: maria.curova(at)snina.sk
Kancelária: 4. NP, č. dv. 4.23

Peter Krajník

Peter Krajník 
referent


tel.: +421 57 756 18 68
e-mail: peter.krajnik(at)snina.sk
Kancelária: 4. NP, č. dv. 4.27

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @