Mesto Snina
Snina

Rozvoz stravy

 

Mesto Snina zabezpečuje pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov z tejto jedálne bezplatne rozvoz obedov počas pracovného týždňa prostredníctvom motorového vozidla s izotermickou úpravou. Občan platí iba za odobraté obedy. Potrebuje mať k dispozícii dva obedáre, ktorá sú označené menom.

Postup pri zabezpečení bezplatnej donášky:

  1. Nahlásenie na obed v jedálni zariadenia pre seniorov Domov pokojnej staroby
    kontakt: Marta Jarolinová, tel.: 057/7561894, e-mail: marta.jarolinova@snina.sk
  1. Nahlásenie do rozvozu na Mestskom úrade v Snine, oddelení sociálnych vecí  a rodiny (dátum od kedy, meno občana a jeho adresu)

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 48 a č. dv. 49

Ing. Jana Makajová
Ing. Jana Makajová
- vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 90
mobil: +421 915 964 165
e-mail: jana.makajova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 48

 

Mgr. Eva Krivjančinová
Mgr. Eva Krivjančinová
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49

 

Ľubica Gribaničová
tel.:
 +421 917 949 745

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.