Menu
Mesto Snina

Pomôžme seniorom hlasovaním získať finančný príspevok

Pomôžme seniorom hlasovaním získať finančný príspevok 1

Jedným zo spôsobov, aby sa mohli seniori v dnešnej dobe plnohodnotne začleniť do spoločnosti je nadobudnúť digitálne zručnosti.

Nadácia Henkel Slovensko udelí piatim projektom Cenu za inovatívnosť:

Hodnotiaca komisia na Cenu za inovatívnosť nominovala 11 organizácií.

O piatich laureátoch môžete spolu so zamestnancami a zamestnankyňami Henkel Slovensko rozhodnúť aj vy.

Laureáti ceny za inovatívnosť tak získajú navýšenie grantu o 1 000 € na rozvoj a skvalitnenie ich projektového zámeru.

Rozhodnúť hlasovaním od 18. do 30. apríla 2024 môžete aj vy na tomto linku https://app.sli.do/event/i1JF8M65QsioGjtDp2wsmE/live/polls

Jedným zo spôsobov, aby sa mohli seniori v dnešnej dobe plnohodnotne začleniť do spoločnosti je nadobudnúť digitálne zručnosti. Seniori z denných centier minulý rok nadviazali spoluprácu s mládežníckym parlamentom mesta Snina a vďaka medzigeneračnej spolupráci sa učia digitálnym zručnostiam a práci s PC.

Dvakrát do mesiaca prichádzajú za týmto digitálnym prostredím do iného školského zariadenia, kde ich členovia mládežníckeho parlamentu učia pracovať s PC a pohybovať sa v online priestore.

Záujem vzdelávať sa aj v tejto sfére je so strany seniorov značný, chceli by sme ich v tejto aktivite podporiť, pokračovať naďalej a priniesť túto digitálnu súčasť ešte bližšie k nim, aby za digitálnym prostredím nemuseli viac dochádzať.

Mesto sa zapojilo do grantového programu Nadácie Henkel Slovensko seniorom. Na grantovú výzvu zareagovalo 148 mimovládnych neziskových organizácií, samospráv a zariadení sociálnych služieb, ktoré v projektoch žiadali sumu spolu 218 571,73 €.

Žiadosť o príspevok bola schválená, a tak sme pre seniorov získali 1 000,00 EUR.

Cieľom projektu je prostredníctvom obstarania digitálnej techniky poskytnúť sociálnu pomoc a poradenstvo seniorom, naučiť ich získavať potrebné informácie, rozlišovať ich a správne vyhodnocovať. Realizáciou projektu sa seniori naučia základnej práci s PC technikou, ako aj orientovať sa v online priestore.

Nákup digitálnej techniky najmä notebook s príslušenstvom, projektor a elektrické projekčné plátno bude slúžiť na realizáciu aktivít projektu, ako aj na poskytovanie sociálneho poradenstva zameraného na seniorov. Zabezpečí sa seniorom dostupnosť online digitálneho sveta, prístup k informáciám ako aj ich včasnosť a hodnovernosť zdroja.

Na toto všetko je potrebné ešte získať ďalšie finančné zdroje.

Preto sa aj vy môžete zapojiť do hlasovania.

Je potrebné, aby sa seniori v tomto rýchlo meniacom svete dokázali pohybovať aj v online priestore, preto s touto aktivitou zároveň plánujeme pokračovať realizáciou prednášok na tému bezpečnosti, bezpečného internetu, či ochrany osobných údajov, aby sme dokázali predchádzať rôznym útokom mierených na seniorov.

Dátum vloženia: 19. 4. 2024 14:22
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 4. 2024 14:32
Autor: Mgr. Michaela Šalachová