Menu
Mesto Snina

Ohlásenie udržiavacích prác

 

Udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne sa môžu uskutočňovať len na základe ohlásenia stavebnému úradu. 

Ohlásenie udržiavacích prác sa podáva písomne.

 

POTREBNÉ DOKLADY
  • ohlásenie udržiavacích prác,
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
SPRÁVNE POPLATKY

Správne poplatky (86.7 kB)

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Ohlásenie udržiavacích prác   PDF   DOC

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.28

Ing. Štefánia Kostovčáková
Ing. Štefánia Kostovčáková
- referentka malého stavebného úradu

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: stefania.kostovcakova@snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.28

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.