Mesto Snina

Oddelenie školstva a mládeže

Mgr. Jana Ščerbáková

Mgr. Jana Ščerbáková
vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 16
mobil: +421 918 326 275
e-mailjana.scerbakova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.26

Mgr. Jaroslava Miková

Mgr. Jaroslava Miková
referentka

tel.:  +421 57 756 18 81
mobil: +421 918 324 462
e-mail: jaroslava.mikova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.28

Ing. Tomáš Kepič

Ing. Tomáš Kepič
referent


tel.:  +421 57 756 18 81
e-mail: tomas.kepic@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.28