Menu
Mesto Snina

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

 

Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu vymedzuje § 28 zákona o sociálnych službách ako sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností a jej rodine.

Mesto Snina má zriadenú Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu (ďalej len NSSDR) v priestoroch MŠ Budovateľská.

V NSSDR sa realizujú tieto činnosti:

 • sociálne poradenstvo – týka sa hlavne problémov dospelých klientov a ich detí s dodržiavaním hygieny a s tým súvisiacim šírením infekčných ochorení (svrab) a vší,
 • predškolský klub – pre rómske deti, u ktorých sa podporuje rozvoj jemnej motoriky, sociálnych zručností, hygienických návykov, či komunikačných kompetencií,
 • doučovanie – v zameraní napr. na matematiku, slovenský jazyk, zemepis,
 • hudobno-dramatický krúžok – nácvik divadla,
 • kreatívna aktivita (tzv. šikovníček) – prebiehajú tu remeselné, umelecké činnosti a ručné práce (napr. šitie a háčkovanie),
 • počítačový krúžok,
 • výtvarné činnostikreslenie, maľovanie, vystrihovanie, modelovanie,
 • nízkoprahový klub organizujú sa tu spoločenské, pohybové a iné hry,
 • preventívne aktivity zamerané na tému zdravia a prevenciu vzniku a šírenia rôznych ochorení,
 • špecifické výchovno-vzdelávacie aktivity: „Som mama, ako na to?“ (vzdelávacie aktivity pre matky na rodičovskej dovolenke s deťmi do troch rokov), „Čisté rúčky, zdravý úsmev!“ (osvojenie základných hygienických návykov u malých detí), „Hrajme sa a učme sa“ (rozvoj logického myslenia prostredníctvom interaktívnych hier, tvorivé práce, precvičovanie jemnej motoriky, základy socializácie a interakcie v kolektíve rovesníkov atď.),
 • sociálna rehabilitácia,
 • klub matiek a pod.

Krízový plán NSSDR - interná smernica

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

PhDr. Ivana Lechanová

PhDr. Ivana Lechanová
- odborný garant NSSDR

tel.: +421 917 598 772
e-mail: ivana.lechanova(at)snina.sk


znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @


 

Denisa Holubová

Denisa Holubová
- referentka

Mgr. Nataša Čopíková, PhD.

Mgr. Nataša Čopíková, PhD.
odborná pracovníčka NSSDR

Dana Telváková

Dana Telváková
-
pracovníčka NSSDR

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 07:30 – 15.30 hod.
Utorok: 07:30 – 15.30 hod.
Streda: 07:30 – 15.30 hod.
Štvrtok: 07:30 – 15.30 hod.
Piatok: 07:30 – 15.30 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2