Mesto Snina

ZmluvyOd 1. marca 2013 Mesto Snina zverejňuje faktúry a od 1. januára 2017 objednávky na stránke:  www.digitalnemesto.sk

Od 1. októbra 2019 Mesto Snina zverejňuje zmluvy iba na stránke:
https://snina.digitalnemesto.sk

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 6. 2019

Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160129002D01 v rámci národneého projektu Terénna sociálna práca v obciach I s kódom ITMS2014+:312041A138 zo dňa 29.01.2016 ČÍSLO DODATKU: N20160129002D01

2158

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

10. 6. 2019

Dodatok č. N20160812001D03 k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych sužieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s kódom ITMS2014+:312041A136 zo dňa 12. 08. 2016

2157

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

7. 6. 2019

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

2156

Neuvedené

Ján Lojan

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

7. 6. 2019

Rámcová zmluva o poskytovaní tovarov č. 4/2019

2155

5 363,60 EUR

KRIDLA, s. r. o., Mierová 94, Humenné

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

7. 6. 2019

Zmluva o dielo

2154

119 966,60 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

7. 6. 2019

Zmluva o dielo

2153

70 514,82 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

5. 6. 2019

Zmluva o nájme bytu č. 2/ŠFRB/2019

2152

Neuvedené

Janka Tokárová, Patrícia Tokárová, Viktória Tokárová, Júlia Tokárová, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

4. 6. 2019

Rámcová zmluva o poskytovaní tovarov č.3/2019

2151

5 441,55 EUR

KRIDLA, s. r. o., Mierová 94, Humenné

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

4. 6. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 60/2009/Pr.

2150

1 009,80 EUR

JUDr. Marián Bacák

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

3. 6. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

2149

300,00 EUR

Rímskokatolícka farnosť Božieho milsrdenstva Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30. 5. 2019

Darovacia zmluva

2148

356,46 EUR

Mgr. Mária Todáková, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30. 5. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 20012017 o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby

2147

19,76 EUR

BELNET SNINA s.r.o., Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

29. 5. 2019

Rámcová zmluva o poskytovaní tovarov č.. 1/2019

2146

4 850,50 EUR

KRIDLA, s. r. o., Mierová 94, Humenné

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

28. 5. 2019

Nájomná zmluva na užívanie nebytových priestorov č. 26/2019/SM

2145

721,25 EUR

Rádio Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

28. 5. 2019

Zmluva o dočasnom nájme pozemku č. 24/2019/SM.

2144

34,15 EUR

Tomáš Tomahogh, Kollárova 2556/140, 069 01 Snina, IČO: 48308714

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

27. 5. 2019

Mandátna zmluva č. 02.2019

2143

1 800,00 EUR

TENDER- KONZULT, s. r. o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

24. 5. 2019

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 255/47/2019/IÚ

2142

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

24. 5. 2019

Zmluva číslo 41/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2141

1 100,00 EUR

ENGY - vzájomná pomoc ľudí a zvierat

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

21. 5. 2019

Zmluva číslo 27/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2140

1 200,00 EUR

Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Prešov, Kukorelliho 60, Humenné

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

21. 5. 2019

Dodatok č. 97/CC/19-D1 k Zmluve o úvere č. 97/CC/19

2139

350,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

16. 5. 2019

Zmluva číslo 23/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2138

360,00 EUR

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

13. 5. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2137

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

7. 5. 2019

Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. 2019/Pr.

2136

1,00 EUR

Rímskokatolícka farnosť Božieho milsrdenstva Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

7. 5. 2019

Zmluva číslo 28/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2135

1 190,00 EUR

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

2. 5. 2019

Zmluva číslo 3/2019 o posyktnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2134

2 500,00 EUR

Športový klub Gladiátor Snina, ČSA 1598, 069 01 Snina, IČO: 42238609

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 2249