Menu
Mesto Snina

ZmluvyOd 1. marca 2013 Mesto Snina zverejňuje faktúry a od 1. januára 2017 objednávky na stránke:  www.digitalnemesto.sk

Od 1. októbra 2019 Mesto Snina zverejňuje zmluvy iba na stránke:
https://snina.digitalnemesto.sk

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 7. 2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

2183

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Mestský podnik Snina s. r. o.

10. 7. 2019

Zmluva o dielo

2182

46 528,22 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

10. 7. 2019

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 615/2019/UZ

2181

200 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

10. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní implementačných služieb uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na zabezpečenie externého manažmentu projektu č. PLSK.01.01.00-SK-0165/17 "Unikátne hostorické parky - poklady slovensko-poľského pohrani

2180

400,00 EUR

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Prostějovská 117/a, 080 01 Prešov

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

10. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2179

8 406,00 EUR

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

3. 7. 2019

Zmluva na poskytnutie služieb regionálneho rozhlasového vysielania č. 18/2019/PR

2178

2 500,00 EUR

Rádio Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

2. 7. 2019

Dodatok č. 9 Nájomnej zmluvy č. 23/2015/Pr.

2177

Neuvedené

Ladislav Cverna, Helena Cvernová, Denis Cverna, Gabriel Cverna, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

2. 7. 2019

Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme bytu č. 2/ŠFRB/2016

2176

Neuvedené

Štefan Kováč, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

1. 7. 2019

Dohoda číslo: 19/35/054/47

2175

8 947,05 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

1. 7. 2019

Dodatok č. 10 Nájomnej zmluvy č. 72/2014/Pr.

2174

Neuvedené

Bučková Adriana, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

1. 7. 2019

Dodatok č. 10 Nájomnej zmluvy č. 71/2014/Pr.

2173

Neuvedené

Hučko Róbert, Hučková Erika, Hučková Božena, Hučková Gabriela

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

1. 7. 2019

Dodatok č. 10 Nájomnej zmluvy č. 74/2014/Pr.

2172

Neuvedené

Telváková Adriana, Snina, Hučková Eva, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

1. 7. 2019

Dodatok č. 8 Nájomnej zmluvy č. 6/2016/Pr.

2171

Neuvedené

Milan Joni, Mária Joniová, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

1. 7. 2019

Dodatok č. 1 Nájomnej zmluvy č. 19/2019/SM.

2170

Neuvedené

Hučková Milena, Pospíšil Karol, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

1. 7. 2019

Dodatok č. 10 Nájomnej zmluvy č. 70/2014/Pr.

2169

Neuvedené

Gabčo Milan, Gabčová Mária, Gabčová Magdaléna,Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

1. 7. 2019

Dodatok č. 5 Nájomnej zmluvy č. 21/2017/Pr.

2168

Neuvedené

Jaroslav Baláž, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

1. 7. 2019

Dodatok č. 9 Nájomnej zmluvy č. 39/2015/Pr.

2167

Neuvedené

Adamová Gabriela, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

1. 7. 2019

Dodatok č. 9 Nájomnej zmluvy č. 31/2015/Pr.

2166

Neuvedené

Demeterová Mária, Kroka Milan, Kroková Kristína, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

1. 7. 2019

Dodatok č. 9 Nájomnej zmluvy č. 22/2015/Pr.

2165

Neuvedené

Hučková Paula, Milanna Bučková, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

28. 6. 2019

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

2164

Neuvedené

Bc. Natália Lakatová

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

27. 6. 2019

Zmluva o dielo

2163

30 360,00 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

24. 6. 2019

Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/06/2019/EL

2162

1 500,00 EUR

Komunál - Servis s. r. o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

19. 6. 2019

Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/02/2019/POI

2161

300,00 EUR

Komunál - Servis s. r. o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

18. 6. 2019

Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností

2160

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12. 6. 2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 18.10.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.02.2019

2159

5 661 452,90 EUR

Reinter s. r. o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 2249