Menu
Mesto Snina

FaktúryOd 1. marca 2013 Mesto Snina zverejňuje faktúry a od 1. januára 2017 objednávky na stránke:  www.digitalnemesto.sk

Od 1. októbra 2019 Mesto Snina zverejňuje zmluvy iba na stránke:
https://snina.digitalnemesto.sk

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26. 2. 2013

13001417

Číslo interné: 133/2013 tonery

111,06 EUR

abix, s.r.o., Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno

Mesto Snina

26. 2. 2013

201301182

Číslo interné: 134/2013 kancelárske potreby

71,45 EUR

Kridla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné

Mesto Snina

26. 2. 2013

201301303

Číslo interné: 137/2013 obálky s doručenkou

384,00 EUR

Kridla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné

Mesto Snina

26. 2. 2013

2013020603

Číslo interné: 138/2013 zemné práce, dodávka a montáž stožiara VO

2 097,85 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

2013052

Číslo interné: 142/2013 servisné práce - motorové vozidlá MsÚ

309,85 EUR

ASTA, spol. s.r.o., Brestovská 1056, 066 01 Humenné

Mesto Snina

26. 2. 2013

130083

Číslo interné: 143/2013 servisná prehliadka vysokozdvižného vozíka

432,00 EUR

VYVOND s.r.o., Bjornsonová 9/21, 036 01 Martin

Mesto Snina

26. 2. 2013

7130400824

Číslo interné: 144/2013 Ku zmluve č.: PNZ-P40453/10.00 splátka za nájom podľa zmluvy

15,61 EUR

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

20130051

Číslo interné: 135/2013 Zmluva o servisnej činnosti č. 1/08

102,53 EUR

ATRIS spol. s.r.o., Podhorská 2130, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

13019

Číslo interné: 136/2013 aktivačné práce - pracovné pomôcky a náradie

836,86 EUR

NIKO-SK s.r.o., Gagarinova 5908/4, 066 01 Humenné

Mesto Snina

26. 2. 2013

132702104

Číslo interné: 107/2013 update program. vybavenie agendy byt. fondu

159,12 EUR

IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Mesto Snina

26. 2. 2013

132702164

Číslo interné: 108/2013 update program. vybavenie pre vyúčtovanie služieb

91,20 EUR

IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Mesto Snina

26. 2. 2013

201302005

Číslo interné: 109/2013 vyhotovenie a dodanie obrazového záznamu z MsZ

325,58 EUR

Mária Matúsová ALS-LM, Strojárska 1832, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

201300806

Číslo interné: 110/2013 všeobecný materiál

1 804,76 EUR

Kridla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné

Mesto Snina

26. 2. 2013

621300082

Číslo interné: 111/2013 Ku zmluve č.: ZPS č.030/2007 servisné služby na základe zmluvy

704,40 EUR

DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

8314300003

Číslo interné: 116/2013 pranie a žehlenie bielizne

41,32 EUR

Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

13001245

Číslo interné: 117/2013 tonery

182,40 EUR

abix, s.r.o., Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno

Mesto Snina

26. 2. 2013

5338850

Číslo interné: 120/2013 telefónne aparáty

70,50 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

2013020501

Číslo interné: 121/2013 výmena dopravného značenia pre ZŤP/S

38,28 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

1302028

Číslo interné: 122/2013 oznam v Sninských novinách

52,25 EUR

Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

1302029

Číslo interné: 123/2013 oznam v Sninských novinách

83,25 EUR

Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

1313300001

Číslo interné: 124/2013 režijné náklady na prevádzku nízkoprahového centra

220,00 EUR

Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

1312300002

Číslo interné: 125/2013 režijné náklady na prevádzku nízkoprahového centra

220,00 EUR

Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

20130037

Číslo interné: 126/2013 Zmluva o servisnej činnosti č. 1/08

93,60 EUR

ATRIS spol. s.r.o., Podhorská 2130, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

5338850

Číslo interné: 127/2013 telefónne poplatky

923,26 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

2139900204

Číslo interné: 130/2013 tlačivá na Žiadosť o výpis z registra trestov

52,88 EUR

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Mesto Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 1798