Menu
Mesto Snina

FaktúryOd 1. marca 2013 Mesto Snina zverejňuje faktúry a od 1. januára 2017 objednávky na stránke:  www.digitalnemesto.sk

Od 1. októbra 2019 Mesto Snina zverejňuje zmluvy iba na stránke:
https://snina.digitalnemesto.sk

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22. 2. 2013

2010001233

Číslo interné: 93/2013 vodné a stočné

12 401,11 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Mesto Snina

22. 2. 2013

1747074240

Číslo interné: 94/2013 telefónne poplatky

89,66 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Mesto Snina

22. 2. 2013

4747074247

Číslo interné: 95/2013 telefónne poplatky

202,21 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Mesto Snina

22. 2. 2013

13098

Číslo interné: 96/2013 predplatné týždenníka Pod Vihorlatom 2013

20,80 EUR

Vihorlat Press s.r.o., Staničná 11, 066 01 Humenné

Mesto Snina

22. 2. 2013

9250011301

Číslo interné: 97/2013 dodávka tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody

7 715,96 EUR

Teplo GGE s.r.o., Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica

Mesto Snina

22. 2. 2013

122013

Číslo interné: 98/2013 vypracovanie znaleckého posudku

111,23 EUR

Ing. Marián Výhonský, Ul. gen. Svobodu 2492/46, 069 01 Snina

Mesto Snina

22. 2. 2013

13001145

Číslo interné: 99/2013 tonery

72,04 EUR

abix, s.r.o., Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno

Mesto Snina

22. 2. 2013

100331

Číslo interné: 100/2013 upgrade radiča CSS v Snine

7 172,32 EUR

SWARCO TRAFFIC SLOVAKIA, s.r.o., Račianska 96/9705, 831 02 Bratislava

Mesto Snina

22. 2. 2013

7202762203

Číslo interné: 101/2013 dodávka zemného plynu

688,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Mesto Snina

22. 2. 2013

1302013

Číslo interné: 102/2013 oznam v Sninských novinách

30,00 EUR

Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6, 069 01 Snina

Mesto Snina

22. 2. 2013

192013

Číslo interné: 103/2013 príručka k semináru "Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody"

9,50 EUR

Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín

Mesto Snina

22. 2. 2013

201302004

Číslo interné: 104/2013 spracovanie a odvysielanie oznamu

102,90 EUR

Mária Matúsová ALS-LM, Strojárska 1832, 069 01 Snina

Mesto Snina

22. 2. 2013

2013003

Číslo interné: 106/2013 rodinné prídavky

340,98 EUR

GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné

Mesto Snina

22. 2. 2013

113

Číslo interné: 1/25/2013 poskytovanie implementačných služieb - projekt "CHUST"

444,76 EUR

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Prostějovská 117/a, 080 01 Prešov

Mesto Snina

11. 2. 2013

9000653811

Číslo interné: 105/2013 poštové služby

960,90 EUR

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica

Mesto Snina

11. 2. 2013

213006

Číslo interné: 48/2013 nástenné kalendáre 2013

94,50 EUR

JOZEF ROVŇÁK - EXCEL s.r.o., Petrovce nad Laborcom 15, 071 01 Michalovce

Mesto Snina

11. 2. 2013

2013010215

Číslo interné: 53/2013 Ku zmluve č.: 2013/01/ŽP vykonané práce pri nakladaní s odpadmi

44 304,83 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina

Mesto Snina

11. 2. 2013

2013010401

Číslo interné: 54/2013 Ku zmluve č.: 2013/02/ŽP vykonané práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej

15 019,16 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina

Mesto Snina

11. 2. 2013

2013010305

Číslo interné: 55/2013 Ku zmluve č.: 03/2013/Pr. vykonané práce pri čistení miestnych komunikácií a

10 825,82 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina

Mesto Snina

11. 2. 2013

2013010501

Číslo interné: 56/2013 Ku zmluve č.: 04/2013/Pr. vykonané práce pri správe, údržbe a opravách miest

10 740,32 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina

Mesto Snina

11. 2. 2013

2013010603

Číslo interné: 57/2013 Ku zmluve č.: 07/2013/Pr. vykonané práce pri správe, údržbe a opravách verej

4 200,00 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina

Mesto Snina

11. 2. 2013

2013012

Číslo interné: 60/2013 vypracovanie lekárskych posudkov

33,20 EUR

MUDr. Michaela Hubnerová, Komenského 2778/28, 069 01 Snina

Mesto Snina

11. 2. 2013

1311300010

Číslo interné: 61/2013 náklady za používanie miestnosti pre Klub dôchodcov

71,92 EUR

Základná škola Budovateľská, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Mesto Snina

11. 2. 2013

2210001913

Číslo interné: 62/2013 dodávka a distibúcia elektrickej energie

46 246,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Mesto Snina

11. 2. 2013

5338850

Číslo interné: 65/2013 telefónne aparáty

114,00 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 1798