Menu
Mesto Snina

FaktúryOd 1. marca 2013 Mesto Snina zverejňuje faktúry a od 1. januára 2017 objednávky na stránke:  www.digitalnemesto.sk

Od 1. októbra 2019 Mesto Snina zverejňuje zmluvy iba na stránke:
https://snina.digitalnemesto.sk

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15. 7. 2011

2011060605

Číslo interné: 488/2011 Ku zmluve č.: 05/2011/Pr. vykonané práce pri správe, údržbe a opravách vere

2 220,00 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina

15. 7. 2011

201135

Číslo interné: 23/I/2011 vypracovanie PD na akciu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina

2 400,00 EUR

EL PRO KAN, s.r.o., Sídl. 1. mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou

Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina

15. 7. 2011

201105014

Číslo interné: 22/I/2011 Ku zmluve č.: SU-05/2010 stavebné práce na stavbe "Stavebné úpravy Nemocni

66 779,54 EUR

Lechstav, s.r.o., Šrobárova 19, 080 01 Prešov

Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina

6. 2. 2012

2115508253

Číslo interné: 1084/2011 vodné a stočné

1 083,86 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Mesto Snina

12. 9. 2011

9000561581

Číslo interné: 925/2011 poštové služby za mesiac október 2011

1 330,46 EUR

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica

Mesto Snina

22. 2. 2013

20130204

Číslo interné: 1/I/2013 Ku zmluve č.: ZoD č.04/2012 vypracovanie projektu stavby "Rekonštrukcia špo

3 260,00 EUR

Ing. arch. Ján Katuščák, Mirka Nešpora č. 39, 080 01 Prešov

Mesto Snina

22. 2. 2013

4590294568

Číslo interné: 112/2013 pohonné hmoty

151,64 EUR

SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

20130162

Číslo interné: 2/25/2013 reklamná tabuľa, pamätná tabuľa - projekt "CHUST"

255,00 EUR

DAVEX-SK, s.r.o., Brezová 8099/65, 010 08 Žilina

Mesto Snina

26. 2. 2013

229433933

Číslo interné: 128/2013 telefónne aparáty

684,00 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

342013

Číslo interné: 129/2013 členský príspevok vo výške 0,1 eura na obyvateľa

2 055,40 EUR

ZMOS Sninský región, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

1600502456

Číslo interné: 1/47/2013 vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie"

24 538,20 EUR

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

1600502457

Číslo interné: 2/47/2013 vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie"

197 650,25 EUR

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

1600502458

Číslo interné: 3/47/2013 vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie"

266 607,52 EUR

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

1600502459

Číslo interné: 4/47/2013 vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie"

127 511,99 EUR

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

1600502460

Číslo interné: 5/47/2013 vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie"

32 626,54 EUR

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

1600502461

Číslo interné: 6/47/2013 vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie"

155 240,75 EUR

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

1600502462

Číslo interné: 7/47/2013 vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie"

5 009,98 EUR

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

7111310277

Číslo interné: 2/I/2013 vytýčenie kábelových vedení

215,47 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Mesto Snina

26. 2. 2013

20130206

Číslo interné: 132/2013 pretlakovanie odpadu CAK8

124,40 EUR

Jozef Merga doprava, Pálenčiarska 423, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

1302039

Číslo interné: 139/2013 oznam v Sninských novinách

27,20 EUR

Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6, 069 01 Snina

Mesto Snina

26. 2. 2013

18741306

Číslo interné: 140/2013 telefónne poplatky

22,94 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina

26. 2. 2013

229433933

Číslo interné: 141/2013 telefónne poplatky

241,57 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina

5555555

Popis plnenia

19,00 EUR

Galileo

Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1776-1798 z 1798