Menu
Mesto Snina

ZmluvyOd 1. marca 2013 Mesto Snina zverejňuje faktúry a od 1. januára 2017 objednávky na stránke:  www.digitalnemesto.sk

Od 1. októbra 2019 Mesto Snina zverejňuje zmluvy iba na stránke:
https://snina.digitalnemesto.sk

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 8. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019

2208

Neuvedené

DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30. 8. 2019

Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019

2207

Neuvedené

DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30. 8. 2019

Zmluva o spolupráci a poskytovaní IT servisu

2206

Neuvedené

ATRIS spol. s.r.o., Podhorská 2130, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

27. 8. 2019

Licenčná zmluva o používaní software

2205

Neuvedené

Space Systems, s.r.o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

22. 8. 2019

Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostnenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

2204

5 000,00 EUR

Provital, n. o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

21. 8. 2019

Zmluva o spolupráci

2203

Neuvedené

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14. 8. 2019

Zmluva o dielo

2202

42 603,30 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14. 8. 2019

Dodatok č. 1 k Zmuve o dielo zo dňa 07.06.2019

2201

70 514,52 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14. 8. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.11.2018

2200

122 999,99 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12. 8. 2019

Zmluva č. 4/2019 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455 Zb. o živnostnenskom podnikaní (živnostnenský zákon) v znení n

2199

228,96 EUR

Občianske združenie Teresa Benedicta

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

7. 8. 2019

DODATOK č. N20160812001D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s kódom ITMS2014A136 zo dňa 12.08.2016

2198

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

6. 8. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi zo dňa 03.03.2016

2197

Neuvedené

STAFER, s. r. o., Priemyselná 7, 071 01 Michalovce

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

6. 8. 2019

Zmluva o pokytnutí služby

2196

1 500,00 EUR

Manos Consulting, s. r. o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

6. 8. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb

2195

30 000,00 EUR

FUNQUI, spol. s. r. o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

5. 8. 2019

Zmluva o grantovom účte

2194

Neuvedené

Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951

1. 8. 2019

Dodatok č. 1 k dohode 19/35/054/31

2193

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

31. 7. 2019

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

2192

Neuvedené

Michaela Jacková, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

31. 7. 2019

Nájomná zmluva č. 27/2019/SMaS

2191

46,12 EUR

ROCK FREE PRODUCTION, s. r. o., Vihorlatská 1423/11, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

31. 7. 2019

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy

2190

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

31. 7. 2019

Dodatok č. 2 k dohode o stravovaní zamestnancov v Domove pokojnej staroby

2189

2,80 EUR

Centrum sociálnych služieb Zátišie, Čs. armády 1594/5, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

25. 7. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve na dodávku a odber tepla č. T01/2018

2188

Neuvedené

Teplo GGE, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 424

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

18. 7. 2019

Rámcová zmluva o poskytovaní tovarov č. 2/2019

2187

9 892,40 EUR

DD21 s. r. o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

17. 7. 2019

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

2186

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12. 7. 2019

Zmluva na dodanie predmetu zákazkv RTG prístroj

2185

185 040,00 EUR

MEDIXRA Y, s. r. o

Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina

12. 7. 2019

Dohoda o prevode práv a povinností

2184

Neuvedené

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 2249

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2