Mesto Snina

Zasadnutie Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu pri MsZ v Snine

Zasadnutie Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu pri MsZ v Snine 2

Zasadnutie stálej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Snine sa bude konať dňa 17. júna 2020 o 15.00 hod. v miestnosti č. 31 na 3. poschodí MsÚ Snina.

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Návrh VZN o pyrotechnike
  3. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
  4. Žiadosť o súhlas mesta k zaradeniu Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie do siete škôl a školských zariadení SR - žiadateľka PaedDr. Jana Mihóková.
  5. Súhlas mesta so zriadením elokovaného pracoviska v priestoroch Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina – žiadateľka Emília Vantarová DiS. art.
  6. Rôzne.
  7. Záver.  
Dátum vloženia: 16. 6. 2020 10:05
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 6. 2020 10:28
Autor: Mgr. Miroslava Špitaliková

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4