Mesto Snina

Výzva k spolupráci pri príprave Integrovanej územnej stratégie

Výzva k spolupráci pri príprave Integrovanej územnej stratégie

Záleží vám na rozvoji nášho mesta a okresu? Staňte sa členom jednej z našich pracovných skupín v projekte Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina.

O aký projekt ide?

Mesto Snina v spolupráci s partnermi projektu, obcami Stakčín a Ulič v súčasnosti realizuje projekt Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina, ktorej cieľom je vytvoriť efektívne fungujúcu, pro-klientsky orientovanú verejnú správu poskytujúcu kvalitné služby udržateľným spôsobom.

Prvým krokom pre dobrú spoluprácu celého nášho okresu bolo podpísanie spoločného Memoranda o spolupráci so všetkými obcami nášho okresu.

Následne boli podpísané Zmluvy o spolupráci v rámci štyroch spádových oblastí – dolín podľa ich geografickej polohy:

- Cirošská dolina: Snina, Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Zemplínske Hámre, Pichne,

- Ublianska dolina: Brezovec, Dúbrava, Hrabová Roztoka, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolonica, Ladomirov, Michajlov, Ruská Volová, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Strihovce, Šmigovec, Ubľa,

- Uličská dolina: Kolbasov, Nová Sedlica, Príslop, Runina, Ruský Potok, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj,

- Pčolinská dolina: Čukalovce, Hostovice, Osadné, Parihuzovce, Pčoliné.

Prečo to robíme?

Pretože podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty obce je existencia PHRSR v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. 

V našom okrese sme sa rozhodli ísť cestou spolupráce, a preto PHRSR pripravujeme spoločne ako Integrované územné stratégie (IÚS). Práve IÚS sú základnou stratégiou pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného územnými nástrojmi EÚ, ako sú integrované územné investície (IÚS).

Dôležitým bodom tohto prístupu je i efektivita, nakoľko miesto 34 rôznych PHRSR pre naše mesto Snina a 33 obcí v okrese spracujeme spoločne 4 IÚS (IÚS Cirošskej doliny, IÚS Ublianskej doliny, IÚS Uličskej doliny a IÚS Pčolinskej doliny). 

Ako a prečo by ste sa mali zapojiť?

Pri príprave týchto strategických dokumentov chceme prihliadať na potreby všetkých občanov z celého regiónu. V našom okrese žije alebo z neho pochádza veľké množstvo skvelých a úspešných ľudí, a týmto chceme práve pre nich vytvoriť priestor na spoluprácu. Verím, že toto je cesta akou nájsť riešenia, ktoré sa budú dať realizovať. 

Vytvorili sme preto 3 pracovné skupiny, ktoré sú otvorené a do ktorých postupne prizývame ľudí pôsobiacich v daných oblastiach:

1. Pracovná skupina – Procesne riadená a otvorená verejná správa

Jej úlohou je hľadať konkrétne riešenia, ktoré dokážu zefektívniť verejnú správu, nájsť synergie medzi aktivitami jednotlivých zložiek verejnej a štátnej správy (moderné technológie, opendata, otvorená komunikácia, transformácia, participácia atď.).

2. Pracovná skupina – Udržateľný a integrovaný hospodársky rozvoj

Táto pracovná skupina hľadá riešenia, ktoré dokážu ekonomicky zdvihnúť región, ale zároveň sú udržateľné a ekologické. Z tohto dôvodu je pracovná skupina vyskladaná z odborníkov z rôznych oblastí, ktoré sa však navzájom ovplyvňujú (dopravná infraštruktúra, priemysel, podnikanie, poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo, cestovný ruch, vzdelanostná ekonomika, špecializované profesie a remeslá, životné prostredie atď.).

3. Pracovná skupina – Sociálna ekonomika a služby občanom

Jej cieľom je nájsť riešenia ako poskytnúť vysokokvalitné služby tým, ktorí to potrebujú či už trvalo alebo v určitom čase, či životnej situácii a pomôcť im, ak je to možné čím skôr sa z ťažkých situácií vymaniť a prežiť kvalitný a naplnený život (občianska vybavenosť, kvalitná zdravotná starostlivosť, sociálne služby a všestranný rozvoj osobnosti, sociálna inklúzia atď.).

Výstupy zo stretnutí pracovných skupín budú následne zapracované do pripravovaných strategických dokumentov a komplexných projektových zámerov, ktoré budú podkladmi pre integrované územné investície:

- Systémové riešenie zlepšenia odpadového hospodárstva v Snine,
- Trvalo udržateľná dopravná infraštruktúra v Snine,
Zelené riešenia v Snine
- Efektívne využitie prírodného potenciálu Rekreačnej oblasti Sninské rybníky,
- Modernizácia a doplnenie športovej infraštruktúry,
- Modernizácia a prepojenie zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry,
- Podpora začínajúcich podnikateľov,
- Rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.

 

Chcem sa stať členom pracovnej skupiny

O členstvo v pracovných skupinách môže požiadať každý. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu na monika.polacekova@snina.sk, telefonicky na 0918 189 959, prípadne osobne na 3. poschodí MsÚ v Snine, číslo dverí 28.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Dátum vloženia: 14. 1. 2022 11:18
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2022 10:56
Autor: Mgr. Erika Jankajová MBA, PhD.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4