Mesto Snina

Voľné pracovné miesto v Domove pokojnej staroby – opatrovateľka/opatrovateľ

Voľné pracovné miesto v Domove pokojnej staroby – opatrovateľka/opatrovateľ

Mesto Snina ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu opatrovateľka/opatrovateľ na oddelení sociálnych služieb Mestského úradu Snina.

Názov pracovného miesta:

Opatrovateľka/opatrovateľ na oddelení sociálnych služieb Mestského úradu Snina

Miesto výkonu práce:

Zariadenie pre seniorov – Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, 069 01 Snina

Trvanie pracovného pomeru:

zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti

Predpokladaný termín nástupu: 01. 07. 2021

Pracovný čas:

týždenný fond pracovného času 37,5 hod. v nepretržitej prevádzke

Plat:

 • 684,00 € + príplatky v zmysle Zákonníka práce

Náplň práce:

 • zabezpečovanie a realizácia plynulej prevádzky pri úkonoch sebaobsluhy, vybavenia bielizňou, hygienickými potrebami a ďalšími službami
 • poskytovanie opatrovateľských úkonov
 • vedenie príslušnej dokumentácie vykonaných úkonov
 • realizácia individuálneho adaptačného plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia klientov
 • napomáhanie procesu adaptácie prijímateľa sociálnej služby na nové prostredie
 • dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických opatrení
 • spolupráca pri organizovaní záujmovej činnosti prijímateľov sociálnych služieb
 • vykonávanie prieskumov v oblasti potrieb, problémov a záujmov prijímateľov sociálnych služieb

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredné odborné vzdelanie v odbore sanitár/ka, zdravotnícky asistent

Znalostné a iné predpoklady:

 • znalosť práce s PC (Microsoft Office – Word)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

Iné výhody:

 • prax v odbore sanitár/sanitárka, zdravotnícky asistent
 • samostatnosť, komunikatívnosť, precíznosť, zodpovednosť

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť do zamestnania na pracovné miesto opatrovateľka/opatrovateľ na oddelení sociálnych služieb Mestského úradu Snina
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony

Spôsob procesu výberu uchádzača:

 • pracovný pohovor
 • pracovný pohovor alebo jeho časť sa môže uskutočniť aj formou videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti uchádzačov

Termín doručenia žiadostí:

Žiadosť do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Snina do 11. 06. 2021 do 15.00 hod. na adresu Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina alebo emailom: katarina.regulova@snina.sk.

Žiadosti doručené osobne, poštou, resp. emailom po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z pracovného pohovoru vylúčené.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru – oznámi sa všetkým prihláseným písomne s uvedením dátumu, miesta a hodiny pracovného pohovoru.

Informáciu o spracovaní osobných údajov nájdete na otvorena-samosprava/ochrana-osobnych-udajov/.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponuku voľného pracovného miesta zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Regulová, tel. č.: 057/756 18 72, katarina.regulova@snina.sk

 

 

Prílohy

Ponuka voľného pracovného miesta DPS opatrovateľka

Ponuka voľného pracovného miesta_DPS_zdravotnícky asisent_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,96 kB
Dátum vloženia: 26. 5. 2021 10:22
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 5. 2021 10:32
Autor: Mgr. Miroslava Špitaliková

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2