Menu
Mesto Snina

Udelenie vyznamenania príslušníkom Mestskej polície za záchranu života

Udelenie vyznamenania príslušníkom Mestskej polície za záchranu života

Na pôde mestského úradu si ocenenie za vzornú službu a mimoriadnu aktivitu prevzali príslušníčka mestskej polície PhDr. Martina Petríková a príslušník mestskej polície Igor Cucko.

Primátor mesta i náčelník mestskej polície obom príslušníkom MsP poďakovali za mimoriadnu zásluhu pri záchrane života a ocenili ich za tento počin.

Počas hliadkovej služby poskytli prvú pomoc mužovi, ktorého spozorovali ležiaceho na zemi. Muž na oslovenie nereagoval, mal zakrvavenú tvár a chrčal.

Túto osobu dali do stabilizovanej polohy, skontrolovali ústa, či nie je zapadnutý jazyk a telefonicky s dispečerom Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) vykonávali s danou osobou základné,  k životu potrebné úkony až do príchodu sanitky RZP, ktorá si následne danú osobu prevzala.

Následne bolo od lekára RZP zistené, že v prípade neposkytnutia prvej pomoci danej osobe hliadkou MsP Snina, resp. v prípade neskoršieho poskytnutia prvej pomoci by došlo k úmrtiu osoby udusením vlastnou krvou.

Ocenenie si títo členovia mestskej polície právom zaslúžia.

 

Dátum vloženia: 23. 2. 2024 13:54
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 2. 2024 14:03
Autor: Mgr. Michaela Šalachová