Mesto Snina

Mesto Snina ponúka voľné pracovné miesto

Mesto Snina ponúka voľné pracovné miesto 1

Pozícia opatrovateľky

Mesto Snina
Ponuka voľného pracovného miesta
Charakteristika pracovného miesta:
Druh práce: opatrovateľka
Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov pokojnej staroby,
Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, 069 01 Snina
Predpokladaný deň
nástupu do práce: 06. 07. 2020
Trvanie pracovného pomeru: doba určitá 1 rok, predpoklad trvalého pracovného pomeru
Platové podmienky: 684,00 € + príplatky v zmysle Zákonníka práce
Pracovný čas: týždenný fond pracovného času 37,5 hod. v nepretržitej prevádzke
Náplň práce:
- zabezpečuje a realizuje plynulú prevádzku pri úkonoch sebaobsluhy, vybavenie bielizňou, hygienickými potrebami a ďalšími službami,
- poskytuje opatrovateľské úkony,
- vedie príslušnú dokumentáciu vykonaných úkonov,
- realizuje individuálny adaptačný plán z pohľadu zachovania a udržania zdravia klientov,
- napomáha procesu adaptácie prijímateľa sociálnej služby na nové prostredie,
- dodržiava hygienické a protiepidemiologické opatrenia,
- spolupracuje pri organizovaní záujmovej činnosti prijímateľov sociálnych služieb,
- vykonáva prieskumy v oblasti potrieb, problémov a záujmov prijímateľov sociálnych služieb
Požiadavky zamestnávateľa:
- stredné odborné vzdelanie v odbore sanitár/ka, zdravotnícky asistent
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- znalosť informačných technológií (MS Word)
Spôsob výberu:
- pracovný pohovor; predpokladaný termín uskutočnenia pohovoru - 02. 07. 2020
Potrebné doklady:
- žiadosť do zamestnania na pracovné miesto opatrovateľky oddelenia sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov - Domov pokojnej staroby
- životopis,
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony
Strana 2 z 2
Termín doručenia dokladov:
Najneskôr do 26. 06. 2020 do 15.00 hod. do podateľne Mestského úradu Snina, na adresu Mestský úrad Snina, Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina alebo na e-mail: katarína.regulova@snina.sk.
Na pracovný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí budú spĺňať predpísané požiadavky.
Mesto Snina si vyhradzuje právo ponuku pracovného miesta zrušiť, prípadne nevybrať uchádzača.
Kontakt:
Mgr. Katarína Regulová, e-mail: katarina.regulova@snina.sk, č. tel.: 057/756 18 13.
Snina, 16. 06. 2020
Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta

Dátum vloženia: 16. 6. 2020 15:08
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 6. 2020 17:05
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4