Menu
Mesto Snina

Udalosti

Zobrazené 1-30 z 1467
Seniori sa tvorivo činili

Seniori sa tvorivo činili

Dátum: 19. 7. 2024

Naši seniori v dennom stacionári mali opäť tvorivé aktivity, ktoré priniesli mnoho radosti a pozitívnej energie.

Pozor na zdravie počas vysokých horúčav: Tipy a rady 1

Pozor na zdravie počas vysokých horúčav: Tipy a rady

Dátum: 12. 7. 2024

Letné mesiace prinášajú so sebou aj vysoké teploty, ktoré môžu predstavovať riziko pre naše zdravie. Dôležité je preto dodržiavať niekoľko zásad, aby sme predišli zdravotným problémom spôsobeným horúčavami

Vyhodnotenie ponúk na odpredaj vyradenej techniky 1

Vyhodnotenie ponúk na odpredaj vyradenej techniky

Dátum: 10. 7. 2024

V pondelok 08.07.2024 prebehlo na Mestskom úrade v Snine vyhodnotenie ponúk na odpredaj vyradenej techniky – prebytočného hnuteľného majetku na VPS Snina, s. r. o.

Fontána pri kaštieli mimo prevádzky 1

Fontána pri kaštieli mimo prevádzky

Dátum: 10. 7. 2024

Vážení návštevníci, radi by sme vás informovali, že fontána pri kaštieli nie je momentálne spustená do prevádzky.

Návšteva Mini ZOO s našimi seniormi

Návšteva Mini ZOO s našimi seniormi

Dátum: 10. 7. 2024

Prijímatelia Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby a Denného stacionára sa vydali na vzrušujúci výlet do Mini ZOO. Zažili nádherný deň plný radosti a smiechu!

V regionálnej autobusovej doprave pribudnú predplatné cestovné lístky 1

V regionálnej autobusovej doprave pribudnú predplatné cestovné lístky

Dátum: 10. 7. 2024

Cestovanie pre pravidelných cestujúcich v autobusovej regionálnej doprave bude výhodnejšie. Samosprávne kraje na východe Slovenska v rámci postupného zavádzania integrovaného dopravného systému spustia predplatné cestovné lístky a prestupné cestovné lístky. Zmeny začnú platiť v auguste.

Strecha na Nemocnici Snina s. r. o. opravená

Strecha na Nemocnici Snina s. r. o. opravená

Dátum: 10. 7. 2024

Komplexná oprava strešného plášťa na budove nemocnice – časť práčovňa je úspešne dokončená.

Aktivizácia seniorov s využitím prvkov bilaterálnej integrácie

Aktivizácia seniorov s využitím prvkov bilaterálnej integrácie

Dátum: 3. 7. 2024

Sociálne pracovníčky Denného stacionára a Zariadenia pre seniorov úspešne absolvovali školenie pod vedením lektorky Mgr. Kataríny Sipos. Začali tak využívať prvky bilaterálnej integrácie s klientmi aj v Dennom stacionári.

Automat s pitnou vodou na Ul. Štúrovej 1

Automat s pitnou vodou na Ul. Štúrovej

Dátum: 2. 7. 2024

Stavenisko na výdajný automat pitnej vody bolo odovzdané zhotoviteľovi.

Evidencia hrobových miest  1

Evidencia hrobových miest

Dátum: 2. 7. 2024

Informácia pre občanov o zmene pracovných hodín pre evidenciu hrobových miest na cintoríne.

Zvoz odpadu počas štátneho sviatku 1

Zvoz odpadu počas štátneho sviatku

Dátum: 2. 7. 2024

Oznam pre občanov ohľadom vývozu odpadu v piatok 5. júla 2024.

Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností

Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností

Dátum: 1. 7. 2024

Mesto Snina vyhlasuje podľa §9a ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov v spojitosti s
§281 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník a v súlade s uznesením MsZ v Snine číslo 218/2024 zo dňa 20.06.2024 obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností

Oznámenie pre občanov o odvoze kalu z čističky 1

Oznámenie pre občanov o odvoze kalu z čističky

Dátum: 1. 7. 2024

Vývoz sa uskutoční v dňoch 1. - 2.júla z čistiarne odpadových vôd Snina.

Porucha na ceste

Porucha na ceste na Ul. budovateľskej

Dátum: 28. 6. 2024

Porucha na ceste na Ul. budovateľskej v smere od športovej haly.

Porucha na vodovode na Ul. SNP 45

Porucha na vodovode na Ul. SNP 45

Dátum: 26. 6. 2024

Na vodovodnom potrubí na Ul. SNP je porucha, ktorú odstraňuje VVS, a. s., bez obmedzenia dodávky vody.

Výskyt medveďa hnedého na území Prešovského kraja

Výskyt medveďa hnedého na území Prešovského kraja

Dátum: 26. 6. 2024

Dňa 25.06.2024 bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s výskytom medveďa hnedého v územnom obvode Prešovského kraja.

Ponuka voľného pracovného miesta 1

Ponuka voľného pracovného miesta

Dátum: 24. 6. 2024

Referent stavebného úradu na Oddelení výstavby, územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Snina.

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Snina na roky 2025-2030 1

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Snina na roky 2025-2030

Dátum: 24. 6. 2024

Dotazníkový prieskum k tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb.

Aj seniori zo sociálnych zariadení si radi zašportujú

Aj seniori zo sociálnych zariadení si radi zašportujú

Dátum: 22. 6. 2024

Spoločný športový deň zorganizovali v Domovej pokojnej staroby, Zariadení opatrovateľskej služby a Dennom stacionári zamestnanci týchto zariadení.

Jubilanti v zariadení sociálnych služieb

Jubilanti v zariadení sociálnych služieb

Dátum: 21. 6. 2024

V zariadení sociálnych služieb tentokrát blahoželali dvom dámam s menom Mária.

Ponuka vyradenej techniky

Ponuka vyradenej techniky

Dátum: 21. 6. 2024

Mesto Snina ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok – vyradenú techniku, vozidlá, mechanizmy a ich zvyšky.

Ponuka voľného pracovného miesta 1

Ponuka voľného pracovného miesta

Dátum: 19. 6. 2024

Referent na Oddelení výstavby, územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Snina – stavebný dozor

Záver projektu "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu"

Záver projektu "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu"

Dátum: 14. 6. 2024

Mesto Snina v partnerstve s Farnosťou Sv. Kríža získali na realizáciu projektu „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu” pre obyvateľov mesta nenávratný finančný príspevok v rámci programu SK-Klíma financovaného z Nórskych grantov v celkovej čiastke 1 662 200 EUR. Cieľom projektu je realizácia

Druhá etapa prác na novom cintoríne ukončená

Druhá etapa prác na novom cintoríne ukončená

Dátum: 14. 6. 2024

Mesto Snina prevzalo dielo od zhotoviteľa, ktorým sú Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Porucha na vodovodnom potrubí 1

Porucha na vodovodnom potrubí

Dátum: 12. 6. 2024

Pracovníci VVS, a.s. odstraňujú poruchu na vodovode na Ulici Jesenského 1747.

Meranie zraku pre seniorov z našich sociálnych zariadení

Meranie zraku pre seniorov z našich sociálnych zariadení

Dátum: 12. 6. 2024

V Zariadení pre seniorov - Domov pokojnej staroby,  v  Zariadení  opatrovateľskej služby a  v Dennom  stacionári sa uskutočnila pre klientov i zamestnancov zdravotnícka akcia Bezplatné meranie zraku.

Zber oddelených zložiek komunálneho odpadu 1

Zber oddelených zložiek komunálneho odpadu

Dátum: 10. 6. 2024

Verejnoprospešné  služby  Snina, s. r. o., vykonajú zber oddelených  zložiek komunálneho odpadu, ktoré je zakázané ukladať do zberných nádob. 

Informácia k zmene cestovného poriadku platná od 09.06.2024

Informácia k zmene cestovného poriadku platná od 09.06.2024

Dátum: 7. 6. 2024

Náhradná autobusová doprava počas výlukových prác na železničnej trati Humenné – elektrifikácia trate Humenné – Bánovce nad Ondavou.

Eurovoľby 2024 1

Eurovoľby 2024

Dátum: 6. 6. 2024

Už v sobotu 8. júna sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu, v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Údržba verejnej zelene na starom cintoríne

Údržba verejnej zelene na starom cintoríne

Dátum: 6. 6. 2024

Druhá etapa kosenia a údržby zelene sa začala na starom cintoríne.

Zobrazené 1-30 z 1467

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3