Mesto Snina

Žiadosti o úver ŠFRB pre mladomanželov

Podpora bývania 1.7. – 31.10. 2019 celý text

Informácie:

Kto môže požiadať o podporu?

Manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Uvedené znamená, že žiadosť je možné podať do roka od uzatvorenia manželstva.

Na aký účel môžu byť poskytnuté financie?
 • Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome
 • Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (do 3 rokov od kolaudácie)

 • Kúpa staršieho bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome (staršieho ako 3 roky od kolaudácie)

 • Stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti

Na čo môžu byť poskytnuté financie pri stavebnej úprave bytu?

na úhradu nákladov na rekonštrukciu bytu, súčasťou ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového jadra, zariaďovacie predmety v kúpeľni, výmena okien, úprava stien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania

Aký príjem môže mať žiadateľ – mladomanželia?

Maximálny príjem:
Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.

Minimálny príjem:
Priemerný mesačný príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok - 1,3 násobok životného minima domácnosti - záväzky ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru.

Životné minimum platné do 30.6.2019 (od 1.7.2019 bude aktualizované):
Životné min. pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) - 348,13 €

Akým spôsobom bude úver zabezpečený?

Nehnuteľnosťou - hodnota zakladanej nehnuteľnosti musí dosiahnuť minimálne 1,3 násobok požadovaného úveru.

Aká je výška poskytovanej podpory a za akých podmienok?

a) Výstavba bytu (v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome)
Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

b) Kúpa bytu do troch rokov od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

c) Kúpa bytu, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

d) Stavebná úprava bytu (v bytovom dome, rodinnom dome)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Aké ďalšie úľavy ponúka ŠFRB pri poskytnutí úveru?

Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2000,- €. V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie staršieho bytu ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6 000 €.

Aký je termín podania žiadosti?

1.7. – 31.10. 2019
1.4. – 31.10. príslušného kalendárneho roka od roku 2020.

Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.

Po overení pracovník MÚ do 10 dní zaregistruje žiadosť do elektronického príjmu žiadostí a odošle žiadosť na ŠFRB. ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Viac info na webovej stránke :
https://www.sfrb.sk/ziadatel/mladomanzelska-pozicka/

Dátum vloženia: 31. 5. 2019 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 9. 2019 13:11
Autor: Daniel Galanda

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5