Menu
Mesto Snina

Zber objemného odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu

Zber objemného odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu 1

Verejnoprospešné  služby  Snina, s. r. o.  v súlade  s VZN   mesta  Snina   č. 160/2020 vykonajú zber oddelených  zložiek komunálneho odpadu, ktoré je zakázané ukladať do zberných nádob.

Verejnoprospešné  služby  Snina, s. r. o.  v súlade  s VZN   mesta  Snina   č. 160/2020 vykonajú zber oddelených  zložiek komunálneho odpadu, ktoré je zakázané ukladať do zberných nádob.

Objemné odpady: nábytok, staré okná, dvere, nádoby plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a pod. , opotrebované pneumatiky z osobných áut, motocyklov a bicyklov.

Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných

látok: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje a olejové filtre, farbivá, chemikálie, hnojivá, riedidlá, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, elektroodpady z domácnosti – domáce elektrické spotrebiče a elektronika, svetelné zdroje – žiarivky, svietidlá.    

Mimo zberu (dátumy sú uvedené nižšie) môžu tento odpad bezplatne doviezť  do zberného dvora VPS Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10.

Prosíme občanov, aby horeuvedené oddelené zložky komunálneho odpadu ukladali ku kontajnerom v stanovených termínoch zberu.

V prípade zistenia, že sa  takýto odpad nachádza v nádobe  na zmesový komunálny odpad, nádoba nebude vyprázdnená. Následné vyprázdnenie bude až po vytriedení a odstránení odpadov, ktoré do nádoby nepatria, majiteľom nádoby v nasledujúcom termíne vývozu.

HARMONOGRAM ZBERU:

11.03.2024: pondelok –  Podhora a Tabla

12.03.2024: utorok  -      Majer, SNP, kpt. Nálepku, J. Bottu, Hámorská, Pálenčiarska,  

                                           Daľkovská, Sládkovičova po potok

13.03.2024: streda     -   Brehy  a Rómska osada

14.03.2024: štvrtok   -   Sídliská: Mier, Centrum, Komenského, 1. Mája, Kukučínova, Janka

                                          Kráľa, Ulice: Strojárska, Komenského, Staničná, Partizánska,

                                          Študentská

15.03.2024: piatok    -   Sídliská: I, II, Ulice : Jesenského, Lesnícka, Pčolinska, Gagarinova,

                                          Dobrianského, Vihorlatská

                                                                                                        

Všetok odpad vyložte v deň zberu ráno do 6:00 h k odpadovej nádobe. 

Tel. čísla: 057/762 2594

e-mail: odpad@vpssnina.sk                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 27. 2. 2024 9:57
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 2. 2024 10:03
Autor: Mgr. Michaela Šalachová