Mesto Snina

Podajte daňové priznanie dodatočne a vyhnete sa uloženiu pokuty

Podajte daňové priznanie dodatočne a vyhnete sa uloženiu pokuty 1

Ešte do 15.03.2021 môžu občania podať dodatočné daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,dani za psa, dani za predajné automaty a dani za výherné hracie prístroje.

 V tomto pre našich obyvateľov neľahkom čase sa mohlo niektorým stať, že si nesplnili svoju povinnosť podať daňové priznanie do 31. 01. 2021, napr. pri dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za výherné hracie prístroje.
 Do 15. 03. 2021 majú možnosť podať dodatočné daňové priznanie a nebude im uložená pokuta.
Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania sú:
• kúpa nehnuteľnosti,
• predaj nehnuteľnosti,
• nehnuteľnosť nadobudnutá darom,
• zdedenie nehnuteľnosti,
• nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou,
• rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní vlastnených nehnuteľností,
• získanie právoplatného stavebného povolenia,
• získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
• získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby,
• zbúranie stavby – na základe povolenia na odstránenie
stavby a táto skutočnosť je následne zaznamenaná aj v katastri nehnuteľností,
• pozemkové úpravy,
• zmena výmery parcely rozdelením, alebo ak nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Mesto Snina ďakuje občanom, ktorí si splnili svoju daňovú povinnosť k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31. 01. 2021.
Dátum vloženia: 22. 2. 2021 14:39
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 2. 2021 14:43
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4