Menu
Mesto Snina

Opravy výtlkov a údržba vozoviek v meste

Opravy výtlkov a údržba vozoviek v meste

Údržba miestnych komunikácií a opravy výtlkov sú dôležitým faktorom bezpečnosti a pohodlia obyvateľov.

Vedenie Mesta vníma nedostatky v stave miestnych komunikácií, preto spoločne s Verejnoprospešnými službami riešia údržbu, výtlky a opotrebované časti vozoviek v našom meste.

Priamo v teréne vykonali prieskum, v ktorých lokalitách začnú s opravami. V priebehu týchto týždňov opravili výtlky na uliciach: Študentskej, Palárikovej, Komenského, Dobrianskeho, Gagarinovej, Štúrovej, 1. mája.

Využívajú pritom postup opráv pomocou studenej asfaltovej zmesi – tzv. vrecovaný asfalt. Táto metóda je s prihliadnutím na rozpočet mesta na danú aktivitu najvhodnejšia. Studená asfaltová zmes je určená k jednoduchej údržbe vozoviek, chodníkov a iných dopravných plôch, umožňuje úsporné úpravy výtlkov a drobné opravy povrchov komunikácií.

Reagujeme aj na podnety od občanov, ktorí nahlasujú stav vozovky.

Budeme radi, ak sa aj naďalej budú obyvatelia mesta zapájať a v prípade vedomosti o zlom stave vozovky túto skutočnosť nahlásia. My sa budeme snažiť vyriešiť tento stav k čo najväčšej spokojnosti.

Okrem spomínaných opráv na vozovke, zamestnanci verejnoprospešných služieb čistili a zametali miestne komunikácie.

Veríme, že množstvo výtlkov znížime na minimum.

 

 

 

 

Dátum vloženia: 28. 2. 2024 13:39
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 2. 2024 13:42
Autor: Mgr. Michaela Šalachová