Mesto Snina

Obnovenie školského vyučovania v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina

Obnovenie školského vyučovania v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina  1

Od pondelka 12. apríla 2021 Mesto Snina obnovuje vyučovanie v materských školách, základných školách, ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.

Mesto Snina, v zastúpení primátorkou mesta Ing. Danielou Galandovou, v súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. apríla 2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a č. 176 z 31. marca 2021

s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie:

1. v materských školách

2. v základných školách na prvom stupni

3. základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

4. obnovuje individuálne vyučovanie v základnej umeleckej škole pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,

3. prevádzku školských klubov detí,

4. obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Podrobné informácie školy zverejnia na svojom webovom sídle a na požiadanie poskytnú aj telefonicky.

Dátum vloženia: 9. 4. 2021 11:51
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 4. 2021 13:50
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6