Menu
Mesto Snina

Deň učiteľov 2024

Deň učiteľov 2024

V piatok 22. marca  sa v obradnej sieni kaštieľa uskutočnil slávnostný akt odovzdávania ocenení sninským pedagógom pri príležitosti Dňa učiteľov.

Každoročne si 28. marca pripomíname narodenie učiteľa národov Jana Amosa Komenského. Je to deň, ktorý je spoločným sviatkom všetkých pedagógov. Tých, ktorí obetavo vzdelávajú a vychovávajú, pomáhajú rozširovať vedomosti a poznanie, podávajú pomocnú ruku handicapovaným a dávajú šancu všetkým vstupovať cez školu a školské zariadenia do života.

V piatok 22. marca  sa v obradnej sieni kaštieľa uskutočnil slávnostný akt odovzdávania ocenení sninským pedagógom.

K učiteľom sa milými a úprimnými slovami prihovoril aj primátor Peter Vološin, ktorý vyzdvihol záslužnú a náročnú prácu učiteľov. Nezabudol podotknúť, že povolanie učiteľa nie je len zamestnaním, ale predovšetkým poslaním.  Na záver zaželal všetkým pevné zdravie, veľa tvorivých nápadov a pracovného elánu.

Program podujatia pripravila Základná umelecká škola v Snine pod vedením pani riaditeľky Mgr. Kataríny Valalikovej, DiS. art.

            Mesto Snina v tomto školskom roku ocenilo pedagógov v dvoch kategóriách. V 1. kategórii za Osobný prínos v oblasti školstva, kde učiteľov navrhlo vedenie školy boli ocenení títo pedagogickí zamestnanci:

1. Mgr. Daniela Bakajsová, ZŠ Študentská

2. Monika Borcová, Cetrum pre deti a rodiny Snina

3. Jana Filakovská, MŠ Perečínska

4. Mgr. Alena Jušková, Centrum voľného času Snina

5. Mgr. Lucia Kasprišinová, ZŠ Komenského

6. Mgr. Iveta Kocanová, ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava

7. Darina Kucková, DiS., MŠ Palárikova

8. Slavomíra Lechanová, SMŠ Komenského

9. Bc. Nikola Lempeľová, MŠ Kukučínova

10. Ing. Ján Ľonc, Stredná priemyselná škola

11. Bc. Pavol Ľonc, DiS. art., ZUŠ

12. PaedDr. Andrea Malá, Gymnázium

13. Drahomíra Maruničová, SMŠ Vihorlatská

14. Mgr. Eva Mihaliková, ZŠ Študentská

15. Mgr. Miroslava Mišková, Stredná priemyselná škola

16. Mgr. Karin Mišková, Cirkevná spojená škola

17. Vlasta Ocetníková, Centrum voľného času Snina

18. Júlia Petríková, Spojená škola internátna

19. Mgr. Lucia Petrišová, MŠ Čs. armády

20. Zdenka Pribulová, MŠ Duk. hrdinov

21. Mgr. Erika Rosičová, Stredná odborná škola

22. Mgr. Lucia Šprochová, ZŠ Budovateľská

23. Darina Štofíková, MŠ Budovateľská

Na území nášho mesta sídli 26 škôl a školských zariadení. Do online hlasovania sa zapojilo 17 z nich. Rodičia a žiaci môžu hlasovať za svojho učiteľa už 4. rok. Sme radi, že žiaci a rodičia si prácu učiteľa vážia, o čom svedčia aj výsledky online ankety- Učiteľ- môj vzor a kamarát, do ktorej sa tento rok zapojilo 397 online hlasujúcich, z toho 66 hlasujúcich v MŠ, 178 sa zapojilo v ZŠ, 148 v stredných školách a 5 hlasujúcich v ZUŠ.

V 2. kategórii - Učiteľ- môj vzor a kamarát sme dali opäť priestor rodičom a žiakom oceniť sninských pedagógov prostredníctvom online ankety. Ocenenie si prevzali  traja pedagogickí zamestnanci:

1. Dominika Popovičová, SMŠVihorlatská

2. Mgr. Iveta Kocanová, ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava

3. Mgr. Matúš Jankaj, Cirkevná spojená škola

 

Na poradách vedenia škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa pravidelne stretáva oddelenie školstva a mládeže s riaditeľmi/riaditeľkami a tri z nich sa rozhodli svoje funkčné obdobie ukončiť. Primátor Peter Vološin za celoživotný odborný prínos v oblasti školstva poďakoval pani Mgr. Jane Bockovej, riaditeľke MŠ Čs. armády, pani Anne Lovičovej, riaditeľke MŠ Budovateľská a pani Mgr. Jane Űberallovej, riaditeľke ZŠ P. O. Hviezdoslava.

 

Mgr. Jana Ščerbáková, vedúca Oddelenia školstva a mládeže

 

 

Dátum vloženia: 27. 3. 2024 9:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 3. 2024 9:00
Autor: Mgr. Michaela Šalachová