Mesto Snina

Čiastočná dlhodobá uzávierka miestnych ciest

Čiastočná dlhodobá uzávierka miestnych ciest

V termíne od 09/2023 do 12/2023 budú čiastočne uzavreté miestne komunikácie na Ul. Partizánskej a Ul. Palárikovej.

Mesto Snina upozorňuje obyvateľov mesta na čiastočnú dlhodobú uzávierku miestnych ciest na Ul. Partizánskej (cca 150m) a Palárikovej (cca 300 m).

Povolená je z dôvodu rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a výstavby parkovísk.

Termín: september 2023 až december 2023.

Dôjde k obmedzeniu dopravy zúžením ciest o časť jazdného pruhu.

Prosíme občanov o pochopenie a trpezlivosť počas realizácie prác.

Dátum vloženia: 25. 9. 2023 13:58
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 9. 2023 14:06
Autor: Mgr. Michaela Šalachová