Mesto Snina

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209-2022 o vyhlásení volieb.pdf

Informácia o spôsobe hlasovania.pdf

Oznam pre voličov o možnosti hlasovať do špeciálnej prenosnej urny

Zákon č. 185/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Snina.pdf

Ďalšie informácie ohľadom volieb nájdete na webovom sídle MV SR

Oznámenie o počte volebných obvodov a počte poslancov aký sa má v nich voliť - samospráva obcí.pdf

Oznámenie o počte obyvateľov mesta Snina.pdf

Oznam pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí delegovaní jedného člena do špeciálnej volebnej komisie

Oznam pre politické strany a hnutia na delegovanie členov a náhradníkov do OVK.pdf

Oznam pre politické strany a hnutia na delegovanie člena a náhradníka do MVK.pdf

Oznam pre politické strany a hnutia a nezávislých kandidátov o predložení kandidátnych listín.pdf

Oznam pre politické strany a hnutia a nezávislých kandidátov o menovaní zapisovateľky MVK.pdf

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29. 10. 2022

Oznámenie o predložených kandidátnych listinách.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do MsZ.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na primátora.pdf