Menu
Mesto Snina

Uznesenia MsZ 2018 - 2022

 

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Snine sa od 01. 01. 2020 budú zverejňovať iba na stránke Digitálne zastupiteľstvo.


 

Rok 2019 > 12. zasadnutie MsZ (12. 12. 2019)

12. Hlasovania a uznesenia MsZ 12. 12. 2019 - 144 - 163

12. Hlasovania a uznesenia MsZ 12. 12. 2019 - 144 - 163.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,39 kB
Stiahnuté: 491×
Vložené: 16. 12. 2019

Rok 2019 > 11. zasadnutie MsZ (07. 11. 2019)

Hlasovania a uznesenia MsZ 07. 11. 2019 - 84, 85, 122 - 143

Hlasovania a uznesenia MsZ 07. 11. 2019 - 84, 85, 122 - 143.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,7 kB
Stiahnuté: 389×
Vložené: 18. 11. 2019

Príloha k uzn. MsZ č. 135-2019 zo dňa 07. 11. 2019 - Dodatok č. 1 k zmluve s PSK

Príloha k uzn. MsZ č. 135-2019 zo dňa 07. 11. 2019 - Dodatok č. 1 k zmluve s PSK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,53 kB
Stiahnuté: 433×
Vložené: 18. 11. 2019

Príloha k uzn. MsZ č. 129-2019 zo dňa 07. 11. 2019 - Investičné zámery

Príloha k uzn. MsZ č. 129-2019 zo dňa 07. 11. 2019 - Investičné zámery.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 566,41 kB
Stiahnuté: 925×
Vložené: 18. 11. 2019

Príloha k uzn. MsZ č. 128-2019 zo 07. 11. 2019 - VZN č. 110-2011 - doplnok č. 6

Príloha k uzn. MsZ č. 128-2019 zo 07. 11. 2019 - VZN č. 110-2011 - doplnok č. 6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,66 kB
Stiahnuté: 622×
Vložené: 18. 11. 2019

Príloha k uzn. MsZ č. 127-2019 zo 07. 11. 2019 - VZN č. 109-2011 - doplnok č. 9

Príloha k uzn. MsZ č. 127-2019 zo 07. 11. 2019 - VZN č. 109-2011 - doplnok č. 9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 504,55 kB
Stiahnuté: 708×
Vložené: 18. 11. 2019

Príloha k uzn. MsZ č. 123-2019 zo 07. 11. 2019 - Memorandum - mesto SV LPUS

Príloha k uzn. MsZ č. 123-2019 zo 07. 11. 2019 - Memorandum - mesto SV LPUS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,48 kB
Stiahnuté: 847×
Vložené: 18. 11. 2019

Rok 2019 > 10. zasadnutie MsZ (18. 10. 2019)

Príloha uzn. MsZ č. 120-2019 z 18. 10. 2019

Príloha uzn. MsZ č. 120-2019 z 18. 10. 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,8 kB
Stiahnuté: 355×
Vložené: 21. 10. 2019

Príloha uzn. MsZ č. 119-2019 z 18. 10. 2019

Príloha uzn. MsZ č. 119-2019 z 18. 10. 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 812,88 kB
Stiahnuté: 651×
Vložené: 21. 10. 2019

Hlasovania a uznesenia MsZ 18. 10. 2019 - 118 - 120

Hlasovania a uznesenia MsZ 18. 10. 2019 - 118 - 120.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,04 kB
Stiahnuté: 415×
Vložené: 21. 10. 2019

Rok 2019 > 9. zasadnutie MsZ (26. 09. 2019)

Hlasovania a uznesenia z MsZ 26. 09. 2019

Uznesenia a hlasovania MsZ 26. 09. 2019 - 83 - 117.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 596,29 kB
Stiahnuté: 370×
Vložené: 3. 10. 2019

Hlasovania k neschváleným materiálom - MsZ 26. 09. 2019

Hlasovania k neschváleným materiálom - MsZ 26. 09. 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,85 kB
Stiahnuté: 357×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 102-2019 - 6. zmena rozpočtu

uzn. 102-2019 - 6. zmena rozpočtu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,45 kB
Stiahnuté: 280×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 97-2019 - Investičný zámer

uzn. 97-2019 - Investičný zámer.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,65 kB
Stiahnuté: 496×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 96-2019 - Investičný zámer

uzn. 96-2019 - Investičný zámer.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,96 kB
Stiahnuté: 477×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 95-2019 - Investičný zámer

uzn. 95-2019 - Investičný zámer.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,89 kB
Stiahnuté: 378×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 94-2019 - VZN 150-2019 o prideľovaní bytov

uzn. 94-2019 - VZN 150-2019 o prideľovaní bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,57 kB
Stiahnuté: 548×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 93-2019 - VZN 149-2019 o vyhradených parkoviskách pre ZŤPS

uzn. 93-2019 - VZN 149-2019 o vyhradených parkoviskách pre ZŤPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,93 kB
Stiahnuté: 1,224×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 91-2019 - Doplnok č. 5 VZN č. 119-2013

uzn. 91-2019 - Doplnok č. 5 VZN č. 119-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 645,52 kB
Stiahnuté: 312×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 90-2019 - Doplnok č. 1 VZN 140-2018

uzn. 90-2019 - Doplnok č. 1 VZN 140-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,38 kB
Stiahnuté: 790×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 88-2019 - Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

uzn. 88-2019 - Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,92 kB
Stiahnuté: 231×
Vložené: 3. 10. 2019

Rok 2019 > 8. zasadnutie MsZ (27. 06. 2019)

Uznesenia MsZ 27. 06. 2019 - 65 - 82

Uznesenia MsZ 27. 06. 2019 - 65 - 82.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,32 kB
Stiahnuté: 201×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 77-2019 - Piata zmena rozpočtu mesta na rok 2019

uzn. 77-2019 - Piata zmena rozpočtu mesta na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,51 kB
Stiahnuté: 177×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 73-2019 - IZ - Rekonštrukcia lávky cez Cirochu - mapa

uzn. 73-2019 - IZ - Rekonštrukcia lávky cez Cirochu - mapa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 512,18 kB
Stiahnuté: 203×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 73-2019 - Investičný zámer - Rekonštrukcia lávky cez Cirochu

uzn. 73-2019 - Investičný zámer - Rekonštrukcia lávky cez Cirochu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,31 kB
Stiahnuté: 400×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 72-2019 - IZ Rekonštrukcia budov - mapa

uzn. 72-2019 - IZ Rekonštrukcia budov - mapa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,02 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 72-2019 - Investičný zámer Rekonštrukcia budov

uzn. 72-2019 - Investičný zámer Rekonštrukcia budov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,63 kB
Stiahnuté: 292×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 71-2019 - Zakladateľská listina spoločnosti

uzn. 71-2019 - Zakladateľská listina spoločnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,24 kB
Stiahnuté: 1,844×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 70-2019 - Rokovací poriadok MsZ

uzn. 70-2019 - Rokovací poriadok MsZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 501,37 kB
Stiahnuté: 248×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 69-2019 - Dohoda o prevode práv a povinností RTG - prístroj

uzn. 69-2019 - Dohoda o prevode práv a povinností RTG - prístroj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,89 kB
Stiahnuté: 250×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 68-2019 - VZN č. 127-2014 v znení doplnkov č. 1-3

uzn. 68-2019 - VZN č. 127-2014 v znení doplnkov č. 1-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 450,5 kB
Stiahnuté: 181×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 68-2019 - VZN č. 127-2014 - dooplnok č. 3

uzn. 68-2019 - VZN č. 127-2014 - dooplnok č. 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,43 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 67-2019 - VZN č. 119-2013 v znení doplnkov č. 1 - 4

uzn. 67-2019 - VZN č. 119-2013 v znení doplnkov č. 1 - 4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 668,85 kB
Stiahnuté: 168×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 67-2019 - VZN č. 119-2013 - doplnok č. 4

uzn. 67-2019 - VZN č. 119-2013 - doplnok č. 4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 630,83 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k uzn. 66-2019 - VZN 148-2019 o školských obvodoch

uzn. 66-2019 - VZN 148-2019 o školských obvodoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,17 kB
Stiahnuté: 885×
Vložené: 3. 10. 2019

Rok 2019 > 7. zasadnutie MsZ (30. 05. 2019)

Uznesenia MsZ 30. 05. 2019 - 58 - 64

Uznesenia MsZ 30. 05. 2019 - 58 - 64.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,76 kB
Stiahnuté: 196×
Vložené: 3. 10. 2019

Rok 2019 > 6. zasadnutie MsZ (25. 04. 2019)

Uznesenia MsZ 25. 04. 2019 - 41 - 57

Uznesenia MsZ 25. 04. 2019 - 41 - 57.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,3 kB
Stiahnuté: 292×
Vložené: 3. 10. 2019

Príloha k Príloha uzn. 57-2019 - Cenník - Biokúpalisko sninské rybníky z r. 2018

Príloha uzn. 57-2019 - Cenník - Biokúpalisko sninské rybníky z r. 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,73 kB
Stiahnuté: 382×
Vložené: 3. 10. 2019

Rok 2019 > 5. zasadnutie MsZ (21. 03. 2019)

Uznesenia MsZ 21. 03. 2019 - 35 - 40

Uznesenia MsZ 21. 03. 2019 - 35 - 40.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,12 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 3. 10. 2019

Uzn. MsZ 21. 03. 2019 - príloha uzn. 40

Uzn. MsZ 21. 03. 2019 - príloha uzn. 40.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Stiahnuté: 221×
Vložené: 3. 10. 2019

Uzn. MsZ 21. 03. 2019 Príloha uzn. 37

Uzn. MsZ 21. 03. 2019 Príloha uzn. 37.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 70,5 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 3. 10. 2019

Rok 2019 > 4. zasadnutie MsZ (26. 02. 2019)

Uznesenia MsZ 26. 02. 2019 - 19 - 34

Uznesenia MsZ 26. 02. 2019 - 19 - 34.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,38 kB
Stiahnuté: 233×
Vložené: 3. 10. 2019

Rok 2019 > 3. zasadnutie MsZ (31. 01. 2019)

Uznesenia MsZ 31. 01. 2019 - 9 - 18

Uznesenia MsZ 31. 01. 2019 - 9 - 18.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,39 kB
Stiahnuté: 190×
Vložené: 3. 10. 2019

Rok 2018 > 2. zasadnutie MsZ (20. 12. 2018)

Uznesenia MsZ 20. 12. 2018 - 2 - 8

Uznesenia MsZ 20. 12. 2018 - 2 - 8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,36 kB
Stiahnuté: 280×
Vložené: 3. 10. 2019

Rok 2018 > Ustanovujúce zasadnutie MsZ (10.12.2018)

Uznesenie MsZ 10. 12. 2018 - 1

Uznesenie MsZ 10. 12. 2018 - 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,67 kB
Stiahnuté: 219×
Vložené: 3. 10. 2019

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2