Mesto Snina

Pre našich občanov chceme byť nápomocní

Pre našich občanov chceme byť nápomocní 2

V ťažkých časoch je to viac ako potrebné, a preto mesto podáva pomocnú ruku i v čase pandémie.

Pandémia COVID-19 nadobudla celosvetový rozmer a všetky krajiny majú čo robiť, aby zvládali tento náročný boj s pandémiou COVID-19. Situácia tak ako v I. vlne, aj v II. vlne je pre každého náročná a vyžaduje si veľké úsilie jej zvládania u každého z nás.

Od marca 2020 mesto Snina reaguje promptne na túto situáciu. Je otvorené inovatívnym nápadom, spája svoje sily, ktoré má k dispozícii a naďalej podáva svojim občanom pomocnú ruku v čase pandémie v rôznych oblastiach. Ku koncu roka 2020 sme zrealizovali nákupy a dovozy základných potravín, drogérie a liekov do 66 domácností, pre seniorov i tých najzraniteľnejších, ktorí sú v tomto čase odkázaní na cudziu pomoc. Aj naďalej je táto bezplatná služba realizovaná v pondelky, stredy a piatky. V prípade záujmu o bližšie informácie je stále možné kontaktovať telefónne číslo: 0917 598 772.

Okrem toho mesto Snina prostredníctvom spolupráce svojich zamestnancov, inštitúcií v meste Snina, Mestskej polície, Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov realizuje rozvoz obedov, pomáha školám s distribuovaním učebných materiálov a domácich úloh pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí majú dištančné vzdelávanie, realizuje osvetu a preventívne aktivity v oblasti aktuálnych opatrení súvisiacich s pandémiou, v oblasti prevencie požiarov a v iných oblastiach ambulantnou i terénnou formou, či šije a rozdáva ochranné rúška pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pomocnú ruku môžeme podať  občanom aj vďaka finančnej podpore v rámci projektov, do ktorých sa mesto Snina zapojilo, a to v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni realizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - www.esf.gov.sk a tiež v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej prace (NP TSP II), ktorý je realizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - www.esf.gov.sk

Je dôležité uvedomiť si, že zvíťaziť môžeme iba spoločnými silami, zodpovedným prístupom k dodržiavaniu aktuálnych opatrení a zomknutím sa.

                                                                                                                                 

Dátum vloženia: 19. 1. 2021 10:02
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 1. 2021 11:47
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4