Aktuálne počasie

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Celkom hlasov:
357
Hlasovanie začalo:
25. 6. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Partnerské mestá

LeskoChust

 

 

Lesko                     Chust


KremenčukŽarošice

Kremenčuk               Žarošice 


SeferihisarSeferihisar


BoguchwalaBoguchwala

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úradná tabuľa

27.11.2015 - 16.12.2015

Návrh Doplnku č 1 k VZN č 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti

Detail

27.11.2015 - 13.12.2015

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

Detail

27.11.2015 - 16.12.2015

Doplnok č.1 k VZN č. 117/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina

Detail

27.11.2015 - 16.12.2015

VZN ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Snina

Detail

03.11.2015 - 16.12.2015

Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina

Detail

03.11.2015 - 16.12.2015

Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina

Detail

13.10.2015 - 31.01.2016

Zverejnenie zámeru prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa - PCO

Detail

09.10.2015 - 31.12.2015

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Gabriela

Detail

09.10.2015 - 31.12.2015

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa - PCO

Detail

Oznamy

26.11.2015

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

vyhodnotenie súťaže

Detail Oznamy

01.12.2015

Predstavenie zberateľských odborov

Prezentácia zberateľského materiálu spojená s prednáškami na témy zberateľstvo a história regiónu

Detail Kam za kultúrou

23.11.2015

Slovenská hudobná liga - prihlásenie do súťaže

predĺženie prihlásenia do konca decembra 2015

Detail Oznamy

04.12.2015

Divadelná komédia - Darček

hrajú: Jozef Pročko a Andrea Profantová

Detail Kam za kultúrou

05.12.2015

Stretnutie s Mikulášom

program pre deti

Detail Kam za kultúrou

19.11.2015

PHSR - programovacia časť

na pripomienkovanie

Detail Oznamy

07.12.2015

Vianočný benefičný koncert

Adam Ďurica, Nocadeň, Nika Karch, Tereza Gerzaničová, Mažoretky Maršálky, Simon Ihnát, Anička Kislíková

Detail Kam za kultúrou

18.11.2015

Vyjadrenie riaditeľa Gréckokatolíckej charity Prešov k Správe č. 9/2015 o výsledku následnej finančnej kontroly

Vyjadrenie k správe č 9/2015

Detail Oznamy

12.11.2015

Návrh stratégie PHSR

na pripomienkovanie

Detail Oznamy

11.11.2015

Miestna akčná skupina Pod Vihorlatom

Dotazník

Detail Oznamy

22.09.2015

Mikulášske trhy

Termíny

Detail Oznamy

29.07.2015

Oznámenie o dočasnom uzatvorení pošty

Pošta Snina 3 bude dočasne uzatvorená v termíne od 10.08.2015 do 21.08.2015

Detail Oznamy

25.06.2015

Zber oddelených zložiek komunálneho odpadu v mesiaci júl 2015

Júl 2015Vytlačiť

Detail Oznamy

18.05.2015

Výzva - vytvorenie zoznamu pamätihodností mesta Snina

Výzva

Detail Oznamy

11.05.2015

Pracovné skupiny pre PHSR 2016 - 2022

Vážení obyvatelia mesta Snina,

Detail Oznamy

Prerušenie distribúcie elektrickej energie v meste Snina

prerusenie distribucie elektriny

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení VN a NN v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov:

 

Dátum Čas Ulica, časť mesta