Aktuálne počasie

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Hroby, hrobky a náhrobníky historického významu na starom cintoríne 1

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Celkom hlasov:
359
Hlasovanie začalo:
25. 6. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Partnerské mestá

LeskoChust

 

 

Lesko                     Chust


KremenčukŽarošice

Kremenčuk               Žarošice 


SeferihisarSeferihisar


BoguchwalaBoguchwala

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úradná tabuľa

30.11.2015 - 08.12.2015

Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Detail

30.11.2015 - 16.12.2015

Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2016 - 2018

Detail

30.11.2015 - 16.12.2015

Návrh VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov č. 1, 2, 3 , a 4

Detail

30.11.2015 - 16.12.2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2016

Detail

27.11.2015 - 16.12.2015

Návrh Doplnku č 1 k VZN č 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti

Detail

27.11.2015 - 13.12.2015

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

Detail

27.11.2015 - 16.12.2015

Doplnok č.1 k VZN č. 117/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina

Detail

27.11.2015 - 16.12.2015

VZN ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Snina

Detail

03.11.2015 - 16.12.2015

Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina

Detail

03.11.2015 - 16.12.2015

Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina

Detail

13.10.2015 - 31.01.2016

Zverejnenie zámeru prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa - PCO

Detail

09.10.2015 - 31.12.2015

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Gabriela

Detail

09.10.2015 - 31.12.2015

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa - PCO

Detail

Oznamy

01.12.2015

Predstavenie zberateľských odborov

Prezentácia zberateľského materiálu spojená s prednáškami na témy zberateľstvo a história regiónu

Detail Kam za kultúrou

30.11.2015

Návrh PHSR 2016 - 2022

phsr 2016 -2022

Detail Oznamy

04.12.2015

Divadelná komédia - Darček

hrajú: Jozef Pročko a Andrea Profantová

Detail Kam za kultúrou

05.12.2015

Stretnutie s Mikulášom

program pre deti

Detail Kam za kultúrou

26.11.2015

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

vyhodnotenie súťaže

Detail Oznamy

07.12.2015

Vianočný benefičný koncert

Adam Ďurica, Nocadeň, Nika Karch, Tereza Gerzaničová, Mažoretky Maršálky, Simon Ihnát, Anička Kislíková

Detail Kam za kultúrou

23.11.2015

Slovenská hudobná liga - prihlásenie do súťaže

predĺženie prihlásenia do konca decembra 2015

Detail Oznamy

18.11.2015

Vyjadrenie riaditeľa Gréckokatolíckej charity Prešov k Správe č. 9/2015 o výsledku následnej finančnej kontroly

Vyjadrenie k správe č 9/2015

Detail Oznamy

12.11.2015

Návrh stratégie PHSR

na pripomienkovanie

Detail Oznamy

29.07.2015

Oznámenie o dočasnom uzatvorení pošty

Pošta Snina 3 bude dočasne uzatvorená v termíne od 10.08.2015 do 21.08.2015

Detail Oznamy

25.06.2015

Zber oddelených zložiek komunálneho odpadu v mesiaci júl 2015

Júl 2015Vytlačiť

Detail Oznamy

18.05.2015

Výzva - vytvorenie zoznamu pamätihodností mesta Snina

Výzva

Detail Oznamy

11.05.2015

Pracovné skupiny pre PHSR 2016 - 2022

Vážení obyvatelia mesta Snina,

Detail Oznamy

Prerušenie distribúcie elektrickej energie v meste Snina

prerusenie distribucie elektriny

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení VN a NN v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov:

 

Dátum Čas Ulica, časť mesta