Menu
Mesto Snina

Zápis prvákov do základných škôl

Zápis prvákov do základných škôl 1

Od 1. apríla do 30. apríla 2024 sa uskutoční zápis do 1. ročníkov základnej školy.

Milí rodičia budúcich prváčikov,

srdečne vás pozývame na zápis do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční od 1. apríla do 30. apríla 2024. Prihlášky a bližšie informácie nájdete na webových sídlach jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina:

Základná škola, Budovateľská 1992

https://zsbudovatelskasnina.edupage.org/

Základná škola, Komenského 2666/16

https://zskomsnina.edupage.org/

Základná škola P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20

https://zspohsnina.edupage.org/

Základná škola, Študentská 1446/9

https://zsstudentskasv.edupage.org/

 

Usmernenie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR k zápisu do 1. ročníka:

https://www.minedu.sk/data/att/f08/29024.ed6fd2.pdf

 

Mgr. Jana Ščerbáková, vedúca Oddelenia školstva a mládeže

Dátum vloženia: 26. 3. 2024 10:28
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 3. 2024 10:57
Autor: Mgr. Michaela Šalachová