Mesto Snina

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH!

SOCIÁLNY PODNIK V SNINE AKTUÁLNE OBSADZUJE 13 PRACOVNÝCH POZÍCIÍ celý text

MESTSKÝ PODNIK SNINA, s.r.o. v spolupráci s ÚRADOM PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY (ÚPSVR) V SNINE uskutoční v dňoch 18. a 20.septembra 2019 výberové konania na voľné pracovné pozície v sociálnom podniku - Mestský podnik Snina, s.r.o.

Títo budúci zamestnanci sú vyberaní iba z uchádzačov o zamestnanie, ktorých navrhne a osloví ÚPSVR v Snine výhradne zo zdrojov evidencie dlhodobo nezamestnaných a budú spĺňať podmienku znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.

Úspešní uchádzači začínajú v sociálnom podniku s predpokladaných nástupom do zamestnania 1.október 2019.

Obsadzované pracovné pozície:

 1. Špecialista podnikový ekonóm – 1 pracovné miesto
  • divízia: administratíva, manažment podniku
 2. Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník – 2 pracovné miesta
  • divízia: garant údržby verejnej zelene a zimnej údržbu chodníkov, vrátane starostlivosti o domácnosť a záhradu.
 3. Iný pomocný pracovník – 6 pracovných miest
  • divízia: údržba verejnej zelene a zimnej údržby chodníkov, vrátane starostlivosti o domácnosť a záhradu.
 4. Majster v textilnej a odevnej výrobe – 1 pracovné miesto
  • divízia: krajčírska dielňa
 5. Remeselník spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál – 2 pracovné miesta
  • divízia: obnova tradičných zvyklostí v krajčírskej dielni
 6. Remeselník spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál – 1 pracovné miesto
  • divízia: výroba výrobkov z dreva a obdobného materiálu

Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je:

 1. občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie,
 2. občan starší ako 50 rokov veku,
 3. občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 4. občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,
 5. občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,
 6. štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
 7. občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
 8. občan so zdravotným postihnutím.

Dátum vloženia: 6. 9. 2019 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 9. 2019 13:11
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31