Menu
Mesto Snina

Prevzatie stavby "Open Sports Centre" do užívania

Prevzatie stavby "Open Sports Centre" do užívania

Mesto Snina prevzalo od zhotoviteľa f. SCORP, s. r. o., Michalovce ukončenú stavbu multifunkčného centra v areáli futbalového štadióna.

Stavba je jednou z aktivít, zrealizovaná v rámci projektu "Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých", kód projektu LDI01007, financovaná nórskymi občanmi prostredníctvom Nórskych grantov a spolufinancovaná zo Štátneho rozpočtu SR.

Viac o projekte sa dozviete na stránke www.sninaprevsetkych.sk

Dátum vloženia: 28. 3. 2024 14:31
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 3. 2024 14:35
Autor: Mgr. Michaela Šalachová