Mesto Snina

Ponuka voľného pracovného miesta - športový inštruktor

Ponuka voľného pracovného miesta 1

Mesto Snina ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu referent Oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu Snina – športový inštruktor v rámci projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ z programovej oblasti: „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá v trvaní 18 mesiacov.

Predpokladaný termín nástupu: 01. 11. 2021.

Pracovný čas: týždenný fond pracovného času 37,5 hod.

Plat: vo výške 1 111,00 €; pracovná zmluva uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce

Náplň práce: 

 •  organizácia a riadenie voľnočasových aktivít so zameraním na športové aktivity, budovanie vzťahu k športu,
 •  mapovanie potrieb cieľovej skupiny a zabezpečovanie ich účasti na aktivitách,
 •  formovanie a prehlbovanie športových návykov a zručností cieľových skupín,
 •  spolupráca so športovými, vzdelávacími či inými organizáciami.

Kvalifikačné predpoklady: 

 •  stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Znalostné a iné predpoklady:

 •  znalosť platnej právnej legislatívy pre oblasť verejnej správy a územnej samosprávy, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

 znalosť VZN a ďalších relevantných dokumentov mesta Snina,

 •  znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook),
 •  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 •  bezúhonnosť.

Iné výhody:

 •  organizačné a prezentačné schopnosti,
 •  precíznosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, kreativita,
 •  vodičské oprávnenie skupiny „B“,
 •  znalosť rómskeho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 •  žiadosť do zamestnania na pracovné miesto referent Oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu Snina,
 •  profesijný štruktúrovaný životopis,
 •  fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 •  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 •  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob procesu výberu uchádzača:

 •  pracovný pohovor,
 •  pracovný pohovor alebo jeho časť sa môže uskutočniť aj formou videokonferencie alebo  inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti uchádzačov.

Termín doručenia žiadostí:

Žiadosť do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Snina do 07. 10. 2021 do 15.00 hod. na adresu Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina alebo emailom: katarina.regulova@snina.sk.

Žiadosti doručené osobne, poštou, resp. emailom po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z pracovného pohovoru vylúčené.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru – oznámi sa všetkým prihláseným písomne s uvedením dátumu, miesta a hodiny pracovného pohovoru.

Informáciu o spracovaní osobných údajov nájdete na otvorena-samosprava/ochrana-osobnych-udajov/.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponuku voľného pracovného miesta zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Regulová, tel. č.: 057/756 18 72, katarina.regulova@snina.sk

Prílohy

Ponuka voľného PM - referent OŠ

Referent Oddelenia školstva a mládeže MsÚ Snina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,65 kB
Dátum vloženia: 23. 9. 2021 14:43
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 9. 2021 15:08
Autor: Mgr. Monika Polačeková

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31