Mesto Snina

Obnovenie školského vyučovania v 5. – 7. ročníku základných škôl

Obnovenie školského vyučovania v 5. – 7. ročníku základných škôl

Pokyn na obnovenie školského vyučovania v 5. - 7. ročníku základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina s účinnosťou od 3. mája 2021.

Mesto Snina, v zastúpení primátorkou mesta Ing. Danielou Galandovou, v súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021  podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a č. 176 z 31. marca 2021, v súlade s aktuálnymi podmienkami regionálneho COVID AUTOMATU-u  a regionálneho COVID školského automatu zverejnenými 28.04.2021

s účinnosťou od 3. mája 2021

  • obnovuje školské vyučovanie v 5. a 7. ročníku základnej školy
  • obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania pre žiakov ročníkov uvedených v predchádzajúcom bode

Pre ostatné ročníky základnej školy zostáva naďalej zachované prezenčné vzdelávanie a platia pokyny č.2457/2040/2021 platné od 19. apríla 2021.

Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

Podrobné informácie školy zverejnia na svojom webovom sídle a na požiadanie poskytnú aj telefonicky.

                    

Dátum vloženia: 29. 4. 2021 10:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 4. 2021 10:08
Autor: Mgr. Jana Kostovčáková

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6