Menu
Mesto Snina

Občianske hliadky v meste

Občianske hliadky v meste 1

Mesto Snina sa zapojilo do výzvy Miestne občianske a preventívne služby (v rámci Programu SLOVENSKO 2021- 2027 - spolufinancované Európskou úniou - Úrad vlády Slovenskej republiky). Žiadosť bola podaná a mesto v nej bolo úspešné.

Do schránky Podnety prichádza na Mestský úrad množstvo sťažností na neprispôsobivých občanov na Sídlisku I. Nie je to samozrejme problém len tejto lokality. Ide predovšetkým o hluk, neporiadok, vandalizmus, kriminalitu, hygienu i bývanie. Ďalším z problémov je záškoláctvo niektorých rómskych detí.

Preto sa Mesto na túto problematiku zameralo a v rámci pracovného stretnutia, na ktorom sa zišli zainteresované strany, prediskutovali aktuálnu situáciu. Rozobrali všetky aspekty, ktoré na tento stav môžu vplývať a takisto riešenia na zmiernenie týchto problémov.

Pre nedostatočné kapacity v Mestskej polícii je ťažké dohliadať vždy a všade.

Mesto Snina sa zapojilo do výzvy Miestne občianske a preventívne služby (v rámci Programu SLOVENSKO 2021- 2027 - spolufinancované Európskou úniou - Úrad vlády Slovenskej republiky). Žiadosť bola podaná a mesto v nej bolo úspešné.

Obsadených je 8 pracovných miest členov miestnej občianskej a preventívnej služby, ktorí už zo svojou činnosťou v uliciach začali.

Občianske hliadky dohliadajú na poriadok v dotknutých i ďalších lokalitách.

Ich úlohou bude v spolupráci s mestskou políciou dohliadať na verejný poriadok či zvyšovanie kvality životného prostredia, ale tiež budovanie dobrých komunitných vzťahov.

Tieto hliadky majú zabezpečiť poriadok a čistotu, budú dozerať na verejný poriadok, budovať disciplínu a povedomie. V prípade, ak dôjde k narúšaniu poriadku, hliadka upozorní dispečing. Na základe skúseností našich i z iných obcí a miest už vieme, že tieto hliadky sa osvedčili.

Nápomocný je aj kamerový systém, ktorý je inštalovaný na Sídlisku I a lokalitu neustále monitoruje.

Pomocnú ruku pri tejto problematike podáva aj:

  • Oddelenie školstva, ktoré komunikuje s riaditeľmi základných škôl. Škola, ktorej sa najviac týka záškoláctvo je ZŠ Budovateľská. Ukazuje sa to ako veľký problém a situácia je nelichotivá.
  • Poradenskú činnosť uskutočňuje Oddelenie starostlivosti o obyvateľa. Pracovníci vedia poradiť a byť nápomocní komunite, podávať im dôležité informácie, aby predchádzali napríklad aj sankciám od štátu.
  • Nesmieme opomenúť ani činnosť a spoluprácu NSSDR s materskými školami. Rómske deti navštevujú nízkoprahové centrum, kde sa im venuje pozornosť a pracovníčky vyvíjajú s deťmi rôznorodú činnosť.

V rámci pracovného stretnutia prebehla diskusia o tom, aké aktivity a nástroje mesto v súčinnosti s hliadkami vyvinie, aby deti z ulíc dostali do škôl.

Cieľom týchto aktivít je spokojnosť obyvateľov, tak čistota a verejný poriadok v rómskych lokalitách, ako aj spokojnosť a kľudný život ostatných obyvateľov, ktorí v týchto častiach mesta žijú.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 15. 4. 2024 15:25
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 4. 2024 15:30
Autor: Mgr. Michaela Šalachová