Mesto Snina

Návštevy na lôžkových oddeleniach od 16.8.2021

Návštevy na lôžkových oddeleniach od 16.8.2021 1

Obmedzené návštevy pacientov v lôžkovom zariadení Nemocnice Snina, s.r.o. od 16.8.2021.

Apelujeme na ľudí a zároveň vyzývame, aby si chránili svoje zdravie i zdravie svojich blízkych. Stále je dôvod, aby ľudia nepoľavovali v opatrnosti a dodržiavaní opatrení v rámci situácie s COVID-19.
V zmysle Covid automatu v4 vydaného MZ SR dňa 10.8.2021 a vyhlášky ÚVZ SR č. 237 a č. 238 z 12.8.2021 sú v lôžkovom zariadení Nemocnica Snina, s.r.o. obmedzené návštevy pacientov od 16.8.2021 do odvolania, a to nasledovne:
Navštevujúce osoby sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.
Základné zásady pre umožnenie návštev v Nemocnici Snina, s.r.o. na lôžkovom oddelení, kde sa návšteva uskutočňuje:
- návštevy sa povoľujú v čase 15.00 h – 17.00 h v pondelok až nedeľu,
- trvanie návštevy je možné maximálne 15 minút,
- návštevník má povinnosť vyplniť dotazník, ktorý následne odovzdá personálu pri vstupe na lôžkové oddelenie, dotazník je založený do dokumentácie navštívenej osoby,
- počas návštevných hodín ostávajú dvere na oddeleniach zatvorené, vstup návštevy je možný iba v sprievode personálu pracoviska,
- návšteva musí mať po celú dobu návštevy prekryté horné dýchacie cesty správne
nasadeným respirátorom FFP2 alebo KN95, bez výdychového ventilu,
- chodiaci pacienti prijímajú návštevy v jedálenskej časti oddelenia k 1 stolu (pacient a max. 2 príbuzní),
- na izbách u ležiacich pacientov môžu byť návštevy k max. 1 pacientovi,
- deti do 15 rokov majú zákaz vstupu na oddelenia (s výnimkou kriticky chorých a 
umierajúcich osôb), súčasne môže byť na oddelení maximálne 10 navštevujúcich osôb.
Obmedzenie návštev sa nevzťahuje na:
- kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
- návštevy osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo
umierajúce,
- osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a
od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
- osoby, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a
od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
- osoby, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA
alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní
od prekonania ochorenia COVID-19,
- osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
- osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo
LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym
výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
Osoby, ktoré navštevujú pacientov, sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia a riadiť sa pokynmi zdravotníckych pracovníkov. V prípade zmeny farby okresu a zhoršenia epidemiologickej situácie, budú vyššie uvedené opatrenia prehodnotené a zmenené podľa potreby.
Táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.
Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do určeného zariadenia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odsekov, do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
Prosíme občanov, aby boli opatrní a ohľaduplní k sebe i svojmu okoliu.
Ordinačné hodiny vakcinačného centra:
Dátum vloženia: 20. 8. 2021 14:29
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 8. 2021 14:34
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31