Menu
Mesto Snina

„Narazili ste niekomu do vozidla? Neodchádzajte z miesta udalosti !!!

„Narazili ste niekomu do vozidla? Neodchádzajte z miesta udalosti !!! 1

Dôležité informácie ako postupovať pri škodovej udalosti.

V prípade, že k takejto udalosti v cestnej premávke došlo, majte na pamäti, že Ste povinný splniť si zákonom stanovené povinnosti: 

- bezodkladne zastaviť vozidlo,

- preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi udalosti v cestnej premávke,

- poskytnúť údaje o poistení vozidla,

- vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady, vzniknutej škody podľa osobitného predpisu,

- zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,

- urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Ak účastník takejto udalosti v cestnej premávke (škodovej udalosti) spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá sa nenachádza vo vozidle (napr. odstavené vozidlo), je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a splniť si vyššie uvedené povinnosti účastníka škodovej udalosti.

K zabezpečeniu vyrozumenia vodiča (držiteľa) poškodeného vozidla môžete využiť aj informačné služby nákupného centra, usporiadateľa kultúrno-spoločenského podujatia, prípadne iného podujatia kumulujúceho účastníkov cestnej premávky.

Ak toto nie je možné zabezpečiť takýmto spôsobom, vyrozumenie takejto osoby zabezpečte prostredníctvom Policajného zboru na telefónnej linke 158.

V prípade, ak si ako účastník takejto udalosti v cestnej premávke nesplníte svoje zákonom stanovené povinnosti (odídete z miesta udalosti bez splnenia týchto povinností), vec bude po oznámení policajtovi kvalifikovaná ako dopravná nehoda a zároveň takéto konanie je považované za porušenie zákona o cestnej premávke závažným spôsobom, za ktoré Vám hrozí pokuta od 300 € do 1 300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu od 12 mesiacov do 60 mesiacov.“

Policajný zbor SR, Dopravná polícia SR

 

Dátum vloženia: 16. 4. 2024 13:41
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 4. 2024 13:44
Autor: Mgr. Michaela Šalachová