Mesto Snina

Kontrolný deň na stavbe Malý kaštieľ

Kontrolný deň na stavbe Malý kaštieľ 1

V najbližších dňoch mesto Snina podpíše dodatok č. 1 týkajúci sa vzniknutých prác naviac. Týmito prácami však nevznikne predĺženie termínu na dokončenie stavby.

Od obdobia prípravy projektovej dokumentácie týkajúcej sa Diela – Malý kaštieľ počas realizácie uplynulo 7 rokov. Projektová dokumentácia bola zhotovená v roku 2014. 
Do času realizácie Diela v roku 2021 došlo k postupnej degradácii pôvodných stavebných konštrukcií hlavne poveternostnými vplyvmi. Zhotoviteľ musel pri realizácii Diela prihliadať na existujúci skutkový stav a použiť vhodné technické riešenia, ktoré zohľadňujú existujúci stav Diela a zabezpečiť realizáciu v súlade so stavebno-technickými požiadavkami platnými pre daný druh stavby.
Po odkrytí stavebných konštrukcií boli zo strany zhotoviteľa zistené poškodenia častí Diela – aj staticky zabezpečujúcich iné konštrukčné celky, ktoré nemohli byť pri príprave projektu predpokladané a zohľadnené. Zároveň ich nemohol nik zo zúčastnených strán predvídať, a to ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
Pri výkopoch pracovníci narazili na ELI prípojku medzi vonkajšími rozvodnými skriňami, ktorá v čase spracovania projektovej dokumentácie nebola. Z tohto dôvodu vznikla nutnosť prekládky prípojky.
Počas prác došlo k zrúteniu okapnice, zosúladenie pôvodnej podlahy v pivničných priestoroch s prístavbou a následne s terénom - tu vznikla nutnosť riešenia výškových rozdielov schodiskom, podchytenie stropov, odkrytie stropu v 2. nadzemnom podlaží z dôvodu prepadnutia stropu, prešetrenie stability podstropných hranolov, oprava trámového stropu, úprava okenných a dverných otvorov, úprava atiky štítových stien, masívnejšie stehovanie objektu, vnútorné a vonkajšie omietky.
V najbližších dňoch mesto Snina podpíše dodatok č. 1 týkajúci sa vzniknutých prác naviac. Finančné prostriedky na tieto práce boli odsúhlasené mestským zastupiteľstvom.
Týmito prácami však nevznikne predĺženie termínu na dokončenie stavby.
Realizácia predložených prác naviac je nevyhnutná pre ďalší postup prác, pre vykonanie Diela riadne, za účelom zabezpečenia jeho prevádzky v súlade so záväznými požiadavkami.
Dátum vloženia: 17. 8. 2021 14:55
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 8. 2021 15:12
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31