Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením 03.06.2020 18.06.2020
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania 29.05.2020 13.06.2020
.
Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Snina 26.05.2020 26.06.2020
oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - zamietnutie návrhu na vydanie územného rozhodnutia 21.05.2020 06.06.2020
verejná vyhláška - Rozhodnutie - zamietnutie návrhu na vydanie územného rozhodnutia

Informácie o začatých konaniach

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. 02.06.2020 09.06.2020
Žiadosť o výrub dreviny

Schválené VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN 153-2020 o zeleni 29.05.2020 14.06.2020
Schválené VZN o zeleni
VZN 155-2020 o poskytovaní služieb v DPS a v jedálni 29.05.2020 01.07.2020
Schválené VZN o poskytovaní služieb v DPS a v jedálni

Oznámenie o uložení zásielky pre občanov s trvalým pobytom mesto Snina

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o uložení zásielky 04.06.2020 22.06.2020
Roman Dáňa, Michal Čop
Oznámenie o uložení zásielky 01.06.2020 16.06.2020
Štefan Keleš
Oznámenie o uložení zásielky 28.05.2020 12.06.2020
Ján Harmaňoš, Marián Drančák
Oznámenie o uložení zásielky 28.05.2020 15.06.2020
Milan Kroka
Oznámenie o uložení zásielky 25.05.2020 10.06.2020
Ladislav Maľar
Oznámenie o uložení zásielky 22.05.2020 09.06.2020
Martin Rybnický
Oznámenie o uložení zásielky 20.05.2020 07.06.2020
Eliáš Surinčák
Oznámenie o uložení zásielky 19.05.2020 06.06.2020
Tomáš Bohuš

Zasadnutia zastupiteľstva, rady, komisií a verejných diskusií

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
16. zasadnutie MsR (21. 05. 2020) - Hlasovania 25.05.2020 30.06.2020
Hlasovania k uzneseniam MsR 21. 05. 2020 - 38 - 40

Hlasovania a uznesenia MsZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Hlasovania k uzneseniam MsZ 28. 05. 2020 - 199 - 222 02.06.2020 01.07.2020
.
Účasť poslancov na zasadnutiach - rok 2020 02.06.2020 01.07.2020
.
Prílohy k uzneseniam MsZ 28. 05. 2020 02.06.2020 01.07.2020
.

Všeobecné oznámenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznam o dočasnom zákaze vstupu 28.05.2020 28.06.2020
.
eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny 18.05.2020 24.06.2020
v termíne 23. jún 2020 od 10:00 h do 15:30 h
eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny 18.05.2020 24.06.2020
v termíne 23. jún 2020 od 10:00 h do 15:30 h
eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny 18.05.2020 24.06.2020
v termíne 23. jún 2020 od 08:00 h do 15:30 h
eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny 18.05.2020 24.06.2020
v termíne 23. jún 2020 od 08:00 h do 15:30 h
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2020 26.03.2020
Úroveň vytriedenia KO mesta Snina za rok 2019 28.02.2020 28.02.2021

Školstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výzva na voľby členov do rád škôl a školských zariadení 17.03.2020
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK