Menu
Mesto Snina

Verejné obstarávanie - Mesto Snina

Zákazky - zákazka 'Renovácia strechy Open Talent Centre – stavebné práce“'

 • Názov
  Renovácia strechy Open Talent Centre – stavebné práce“
 • Kategória zákazky
  zákazka s nízkou hodnotou
 • Popis
  Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. b) ZVO
  Úradný názov: Mesto Snina
  Procesný garant: Miroslav Kolesár
  E-mail: miroslavkolesar322@gmail.com

  Názov predmetu
  „Renovácia strechy Open Talent Centre – stavebné práce“

  Stručný opis
  Predmetom zákazky je „Renovácia strechy Open Talent Centre – stavebné práce“, spočívajúca v realizácii stavebných prác – „Rekonštrukcia budovy Základnej školy súp. č. 2533, elokované pracovisko“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Ivanou Megovou, Jesenského 2372/172, Snina a statického posúdenia vypracovaného Ing. Františkom Frimmerom, autorizovaným stavebným inžinierom, Vihorlatská 1421/9 Snina.
  Predmetná zákazka pozostáva z výmeny jestvujúcej lepenkovej vlnitej strešnej krytiny Onduline, vrátane odkvapového systému a následnej montáže plechovej ľahkej strešnej krytiny vrátane odkvapového systému. Zároveň sa zrealizuje zateplenie podlahy povalového priestoru, vrátane montáže pochôdznej lávky, montáže sneholapov a strešného výlezu
  na strechu, a ďalšie navrhované práce s tým spojené.

  Zdroje financovania:
  Predmet zákazky bude financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 -2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z projektu Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých, Kód projektu: LDI01007

  Lehota na predkladanie ponúk
  04.05.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
  Plánované otváranie ponúk
  04.05.2022 11:00:00

  Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie sú zverejnené prostredníctvom systému JOSEPHINE. Odkaz: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20537/summary

 • Dátum zverejnenia
  13.4.2022
 • Zakázka stornovaná k

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3