Menu
Mesto Snina

ZmluvyOd 1. marca 2013 Mesto Snina zverejňuje faktúry a od 1. januára 2017 objednávky na stránke:  www.digitalnemesto.sk

Od 1. októbra 2019 Mesto Snina zverejňuje zmluvy iba na stránke:
https://snina.digitalnemesto.sk

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 10. 2011

Zmluva č. 15a/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

0047

250,00 EUR

Folklórny súbor Šiňava

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14. 10. 2011

Zmluva č. 3b/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

0046

3 400,00 EUR

Mestský volejbalový klub Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14. 10. 2011

Zmluva č. 18a/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

0045

1 650,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho milosrdenstva Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

11. 10. 2011

Zmluva č. 16a/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

0044

500,00 EUR

Zápasnícky klub Slávia Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

11. 10. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 59/2011/Pr.

0043

0,00 EUR

Skóre - Športový klub pri ZŠ na Ul. 1. mája v Snine

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

10. 10. 2011

Zmluva č. 17a/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

0042

1 650,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Povýšenia sv. kríža v Snine

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

10. 10. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 53/2011/Pr.

0041

0,00 EUR

IRIES, s. r. o., Študentská 1475/38, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

10. 10. 2011

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 38/2011/Pr.

0040

0,00 EUR

DOPABAL, s. r. o., Hámorská 1813, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

10. 10. 2011

Zmluva o nájme pozemku č. 56/2011/Pr.

0039

0,00 EUR

Miroslav Kostišče, Topoľa 35

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

7. 10. 2011

Zmluva č. 6b/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

0038

13 500,00 EUR

Mestský futbalový klub Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

6. 10. 2011

Zmluva

0037

730,00 EUR

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, Jarková 77, Prešov

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

5. 10. 2011

Nájomná zmluva č. 4/2011

0036

0,00 EUR

Lukáš Cina s manž., Osloboditeľov 169, Spišská Teplica

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

3. 10. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín

0035

0,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám. Slobody 1, Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

3. 10. 2011

Zmluva č. 1b/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

0034

12 500,00 EUR

Zápasnícky klub Vihorlat Snina, Ulica Pčolinská T18, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

29. 9. 2011

Zmluva o odmene za právne služby

0033

0,00 EUR

JUDr. Ján Vrba - advokát, Advokátska kancelária, Nám. slobody 2, Humenné

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

29. 9. 2011

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

0032

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

29. 9. 2011

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore

0031

597,00 EUR

Jozef Čurila - JOMA, Záhradnícka 1/A, Vrútky

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

22. 9. 2011

Kúpna zmluva č. 021/2011/OÚ/KZ

0030

1 935,00 EUR

Obvodný úrad Humenné, Kukorelliho 1, Humenné

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

22. 9. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 54/2011/Pr.

0029

0,00 EUR

Cirkevné centrum voľného času, Nám. Jána Pavla II. 2059, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

22. 9. 2011

Nájomná zmluva č. 3/2011

0028

0,00 EUR

Topoľančin Gabriel a manž., Komenského 2665, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

22. 9. 2011

Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia odstavných plôch a prístupových komunikácií"

0027

85 800,00 EUR

DÚHA, a. s., Čapajevova 29, 08001 PREŠOV

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

8. 9. 2011

Zmluva č. 26/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

0026

1 500,00 EUR

Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina - AJC Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

6. 9. 2011

Zmluva č. 40-P/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

0025

50,00 EUR

Zväz protifašistických bojovníkov ZO Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

2. 9. 2011

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

0024

88 578,80 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

2. 9. 2011

Kúpna zmluva

0023

15 319,70 EUR

SR - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Štúrova 7, Prešov

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2201-2225 z 2249