Menu
Mesto Snina

ZmluvyOd 1. marca 2013 Mesto Snina zverejňuje faktúry a od 1. januára 2017 objednávky na stránke:  www.digitalnemesto.sk

Od 1. októbra 2019 Mesto Snina zverejňuje zmluvy iba na stránke:
https://snina.digitalnemesto.sk

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 9. 2019

Zmluva o vzájomenj spolupráci

2233

Neuvedené

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

26. 9. 2019

Zmluva o vzájomenj spolupráci

2232

Neuvedené

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

26. 9. 2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci

2231

Neuvedené

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

25. 9. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

2230

100,00 EUR

Adriana Galandová, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

25. 9. 2019

Zmluva o vytvorení a použití elektronického mapového systému

2229

1 000,00 EUR

Galileo Corporation, s. r. o., Černa Voda 468, 925 06 Čierna voda

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

25. 9. 2019

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

2228

950,00 EUR

Galileo Corporation, s. r. o., Černa Voda 468, 925 06 Čierna voda

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

25. 9. 2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

2227

495,00 EUR

Galileo Corporation, s. r. o., Černa Voda 468, 925 06 Čierna voda

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

24. 9. 2019

Dohoda o usporiadaní záväzkov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy č. 16/Pr/2010 a nájomnej zmluívy č. 121/2005 v znení dodatkov

2226

Neuvedené

Súkromná materská škola, Vihorlatská 1420/8, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

23. 9. 2019

Zmluva o dielo

2225

30 830,62 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

23. 9. 2019

Mandátna zmluva

2224

2 850,00 EUR

PROMIRON, s.r.o., Budovateľská 5304/34, 066 01 Humenné

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

23. 9. 2019

Zmluva

2223

1 122,60 EUR

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Commander Services s.r.o.

16. 9. 2019

Dohoda zmluvných strán o ukončení zmluvy o nájme č. 50/2018/Pr. v znení dodatku č. 1

2222

Neuvedené

ROCK FREE PRODUCTION, s. r. o., Vihorlatská 1423/11, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12. 9. 2019

Poistná zmluva číslo:9590000429

2221

278,80 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa a. s., Štefanovičova 4, Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12. 9. 2019

Poistná zmluva - dodatok č. 1

2220

1 110,70 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa a. s., Štefanovičova 4, Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12. 9. 2019

Havarijné poistenie motorových vozidiel, Poistná zmluva Dodatok č. 1 číslo: 051-9001.113

2219

4 362,78 EUR

Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12. 9. 2019

Poistná zmluva - Dodatok č. 4 číslo: 4419000360

2218

9 736,46 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa a. s., Štefanovičova 4, Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12. 9. 2019

Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 993

2217

Neuvedené

Teplo GGE, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 424

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12. 9. 2019

Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 988

2216

Neuvedené

Teplo GGE, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 424

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12. 9. 2019

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 925

2215

Neuvedené

Teplo GGE, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 424

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

11. 9. 2019

Zmluva o zriadení vecného predkupného práva č. 25/2019/SM

2214

Neuvedené

Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva, Nám. Božieho milosrdenstva 2845/1, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

5. 9. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní tovaru zo dňa 01.10.2018

2213

Neuvedené

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

CIMBAĽÁK s. r. o.

2. 9. 2019

Dodatok k zmluve o spolupráci

2212

Neuvedené

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

2. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

2211

500,00 EUR

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

30. 8. 2019

Zmluva o nájme bytu č. 4/ŠFRB/2019

2210

Neuvedené

Bohuš Demjan, Mária Demianová, rod. Schobová

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30. 8. 2019

Zmluva o nájme bytu č. 3/ŠFRB/2019

2209

Neuvedené

Petra Némová rod. Hučková, Daniel Néma

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 2249